Forside miljøhåndbok for norsk idrett

Miljøhåndbok for norsk idrett

Boken skal sørge for at informasjon om kompliserte fagområder blir enklere og hjelpe små og store arrangører med å lage miljøansvarlige arrangement med særlig fokus på bredde, barn og unge. Dette er den andre utgaven.

Utdrag fra forord

Denne miljøhåndboka skal være til hjelp for alle idrettslag som ønsker å bidra til å ta vare på miljøet.

Miljøhåndboka gir ikke svar på alle spørsmål, men vil forhåpentligvis bidra til at enda flere blir beviste på miljøutfordringer, og tenker på miljøet i forberedelser og gjennomføring av aktivitet og arrangement. I tillegg til betydningen av myndighetenes og interesseorganisasjonenes arbeid, vil vi også gi eksempler på miljøtiltak blant konsert- og festivalarrangører og i bygg- og anleggssektoren. Dessuten har det kommet på plass et omfattende merkings- og sertifiserings- system, som har skapt gode verktøy for systematisering.