Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 17 - 2023

Nyheter fra Basketballforbundet, Orienteringsforbundet og Skiforbundet

I denne ukas anleggsnytt kan du lese om at Norges Basketballforbund har mottatt en stor pengegave til utendørsanlegg, Orienteringforbundet gir en hjelpende hånd til alle løypeleggere og Skiforbundet arrangerer to spennende webinarer. Les mer om sakene under, da vel!

Midler til utendørs basketballbaner

Norges Basketballforbund (NBBF) har blitt tildelt 6,3 millioner kroner av Sparebankstiftelsen til bygging av utendørs basketballbaner. Prosjektstart er 1. mai i år og tildelingen varer til 1. mai 2026. 

Etter at NBBF høsten 2022 inngikk leverandøravtale med Pureplay og Bergo Flooring om utendørs basketballdekke, er nå også finansiering på plass. Dermed kan NBBF de neste tre årene, i samarbeid med klubber og kommuner, få på plass en rekke utendørsanlegg av svært høy kvalitet.

Du kan lese mer om gladnyheten på forbundets nettside:

NBBF tildelt midler til utendørsbaner - basket.no (publisert 18.4.2023)

Brosjyre for god løypelegging 

Alle orienteringsløyper skal samsvare med en spesifikk nivåfordeling, der man blant annet har har N-, C-, B- og A-løyper. Det kan være vanskelig å vite hvordan en løype bør legges for å stemme overens med nivåene. Orienteringsforbundet strekker derfor ut en hjelpende hånd: De har nå lansert en løypeleggerbrosjyre med tittelen «Riktige løyper for barn, ungdom og nybegynnere i alle aldre». Brosjyren fokuserer på de enkleste ferdighetsnivåene. 

Mer info om brosjyren, samt nedlastningsmulighet finnes hos forbundets nettsider:

Løypelegging på riktig nivå! - orientering.no (publisert 20.4.2023)

Skiforbundet med to spennende webinarer

Opptak av webinar om spillemidler og finansiering av skianlegg

Norges Skiforbund holdt 26. april et webinar om spillemidler og finansiering av skianlegg. Bakgrunnen for webinaret er at det for alle anleggsprosjekter er kritisk med en god finansieringsplan, men at det er krevende å få dette på plass. Derfor ønsker anleggsteamet i Norges Skiforbund å dele tips og kompetanse om mulighetene som finnes for å hente inn kapital gjennom ulike ordninger.

Webinaret er tilgjengelig via lenken under:

Opptak: Webinar om spillemidler og finansiering av skianlegg - Skiforbundet.no (publisert 26.4.2023)

Webinar om snøproduksjon 9. mai

Norges Skiforbund og Bad, Park og Idrett inviterer til webinar om snøproduksjon. Snøproduksjon er et kunnskapskrevende fag, der kompetanse og erfaring er svært viktig. Like viktig er det at denne kunnskapen deles; av den grunn inviteres det nå til et spennende webinar, der du vil kunne få mange tips og triks som vanligvis kun deles muntlig i bransjen.

Skiforbundet og Bad, Park og Idrett har samlet en liten gruppe som kan faget godt, og som vil dele med flest mulig. Webinaret avholdes 9. mai. 

Vi har også tidligere skrevet om webinaret – ta gjerne en titt på nyhetssaken fra slutten av mars:

Delta på webinaret "Snøproduksjon – i dag og årene framover" - Godeidrettsanlegg.no (publisert 30.3.2023)

Ellers finnes mer info på Skiforbundets egne sider:

Webinar om snøproduksjon 9.mai - Skiforbundet.no (publisert 24.4.2023)