Bilde som viser to personer i anlegget, der den ene, en jente, sparker mot en pute som holdes av en instruktør.
Bilde av kampsportsalen, der man kan se bokseputer henge fra taket til venstre.
Bilde av to kampsportutøvere som trener med hverandre
Tre glade medlemmer hos Sio som har på hver sine boksehansker

SiO Athletica kampsportanlegg

Et kostnadseffektivt anlegg til stor glede for Oslos studenter

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) ønsket å gi medlemmene mer å velge mellom, og med god kompetanse internt, kunne de etter kort tid åpne en ny kampsportsal. Det har blitt tatt godt imot av hovedstadens studenter, spesielt gutta.
Anlegget er anbefalt av Norges Studentidrettsforbund.

Bakgrunn

SiO, Studentskipnaden i Oslo, er kanskje mest kjent for å tilby hybler til hovedstadens studenter, men de tilbyr også et rikholdig treningstilbud. Nå har tilbudet blitt ytterligere utvidet, etter at SiO Athletica har etablert et kampsportanlegg.

– Vi så at vi hadde et ubenyttet potensial i å tilby nisjetilbud til medlemmene våre, og kampsport var en naturlig aktivitet å inkludere i et av treningssentrene våre, forteller Petter Kleven, leder i SiO Athletica. 

Han forteller videre at Oslo allerede hadde studentidrettslag som tilbød kampsporttrening, i form av saltrening i et av SiOs allerede eksisterende treningssentre. Dermed hadde de kompetanse innad i samskipnaden, noe som hjalp dem langt på vei. SiO Athletica Nydalen ble et naturlig valg for kampsportfasilitetene, på grunn av kapasitet og rom/sal.

Ville nå ut til guttene

Kleven forteller videre at SiO i lang tid hadde tilbudt et rikholdig gruppetreningstilbud, men at det stort sett har vært jenter som har møtt opp her.

– Gruppetimetilbudet vårt, som er selve godstoget til SiO Athletica, er et svært viktig tilbud. Men dessverre er det først og fremst jenter som møter opp her. Ved å tilby et «røffere» konsept håpet vi at flere medlemmer ville finne en gruppetime for sin smak, både gutter og jenter. Det går vist seg å stemme, avslører Kleven. 

I tillegg til kampsportrommet etablert i Nydalen, har SiO utvidet tilbudet ved å ta i bruk et av dansestudioene. Der har de etablert en kampsportsone: I likhet med i kampsportsalen, er det her lagt et mykt underlag godt egnet for kampsport.

Anlegget

Kampsportsalen ligger på SiO Athletica Nydalen. Her drives det både kampsporttreninger i regi av Oslostudentenes Idrettsklubb og egne gruppetimer arrangert av SiO. Salen står også åpen til egen bruk. 

Rommet består av kampsportmatter på gulvet, og ellers helt enkelt utstyr tilhørende kampsport. Salen har et areal på 140 kvadratmeter.

Kampsportsalen inkluderer også et utstyrsrom, der kampsportssutstyr kan oppbevares.
UTSTYRSBOD: Kampsportsalen inkluderer også et rom for oppbevaring av utstyr. Foto: Silje Langvik

Prosessen

Ettersom det allerede fantes et egnet rom på SiO Athletica Nydalen, gikk prosessen fra idé til ferdig kampsportsal raskt og smertefritt, forteller senterledelsen ved treningssenteret i Nydalen. Ombyggingen gikk i all hovedsak ut på å legge nytt kampsportgulv, som ble bestilt fra en kampsportleverandør.

Gulvet ble lagt av SiO selv, da organisasjonen hadde to ansatte med nødvendig kompetanse internt. De to har svart belte i brasiliansk jiu-jitsu, og har vært pådriverne for prosjektet. 

Følger med på trender

SiO forteller videre at de hele tida følger med på trender og behov i bransjen, for å kunne tilby medlemmene det beste tilbudet. Likevel var et foredrag i 2018/2019 en øyeåpner. Der fikk de presentert tall som indikerte at brukere av treningssentre ønsker seg nisjetilbud, som f.eks. yoga, kampsport, crossfit og liknende. Det lå også en forventning om at treningssentre som tilbyr gruppetimer, også bør tilby nisjetilbud. 

En undersøkelse utført av et eksternt markedsbyrå indikerte det samme, samt undersøkelser utført av SiO selv. Det medvirket til at SiO ikke lenger var i tvil: De ville teste et kampsporttilbud i Nydalen. Der var det også flere egnede instruktører.

Koronapandemien har vært krevende

Arbeidet med kampsportsalen ble igangsatt rett før koronapandemien brøt ut, men det lille man fikk av bruk før pandemien inntraff, indikerte at prosjektet var en stor suksess. Det har imidlertid vært krevende å bygge opp igjen populariteten i ettertid, antakelig fordi det har vært uvant å igjen kunne bedrive kontaktidrett. 

– Uten korona tror vi dette hadde blitt enda større enda fortere, spår gjengen i Nydalen. 

Økonomi og finansiering

Ettersom arealet allerede var på plass, har etableringskostnadene for salen vært relativt små:

Prisen for gulvet i kampsportsalen: 140 000 kr
Prisen for gulvet i kampsportsonen i studio: 80 000 kr 


Ellers har det vært noen kostnader knyttet markedsføring og opptrening av nye instruktører. Dette har stort sett rullet godt av seg selv, og kostnadene kan sies å ha vært minimale. 

Drift

Driften av anlegget er sømløs og lite krevende, og dreier seg først og fremst om vedlikehold av gulvet. Vedlikeholdet utføres av instruktørene som vasker/mopper gulvet før og etter timene sine. I tillegg vaskes gulvet hver dag avSiOs renholdsfirma. 

Om det oppstår reparasjonsbehov, har de nevnte ressurspersonene hos SiO kompetanse til å utføre dette. 

Nøkkelpunkter

Kampsportsalen har vist seg å være et populært og kjærkomment tilbud, som resultat av følgende faktorer:

  • Medlemmer får et nisjeprodukt på et senter som også tilbyr «alt det andre» (gruppetimer, studio, saler, garderober, badstuer osv.).
  • Som medlem ved SiO inngår tilbudet i ordinært medlemskap. I tillegg til Nydalen, har SiO Athletica fem andre sentre i Oslo.

Referanser

Forbildeartikkelen er basert på kommunikasjon med SiO Athletica. Mer informasjon om SiO Athletica og avdelingen i Nydalen finnes på samskipnadens egne nettsider:

Athletica Nydalen – om anlegget – sio.no