Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 15 - 2023

Nyheter fra Norges idrettsforbund, Orienteringsforbundet og Padleforbundet.

Idrettslag som benytter seg av gass vil få mer finansiell støtte, Orienteringsforbundet arrangerer karttegning for unge og friluftsaktivitet i Oslofjorden er gjenstand for friluftsforskning. Mer om dette kan du lese om i ukas anleggsnytt!

Økt støtte til idrettslag som benytter gass

Kulturdepartementet har etter forslag fra NIF endret reglene for hvordan støtten til idrettslag som benytter gass som energikilde skal beregnes. De nye reglene bidrar til at flere idrettslag med høye gasskostnader får støtte.

Tidligere tok støtten utgangspunkt i kostnadsøkningen fra 2021 til 2022 og kompenserte for 80 prosent av denne. Nå åpner departementet for at støtten for 2022 også kan beregnes basert på prisøkningen fra 2021 til 2022 og at denne multipliseres med innkjøpt volum i 2022.

Økt støtte til idrettslag som benytter gass - idrettsforbundet.no (publisert 31.3.2023)

Mellom 16-26? Bli med å lære å tegne kart, da vel!

Norges Orienteringsforbund inviterer til seminar for unge karttegnere (15-26 år) i Oslo 25.-27. juni. Opplegget vil å bestå av teori inne, synfaring ute, trening, god mat og tid til å snakke med erfarne karttegner. 

Mer info og påmelding finnes på orienteringsforbundets nettside:

Inviterer til seminar for unge karttegnere etter O-festivalen! - orientering.no (publisert 11.4.2023) 

Forskning på friluftsbruk av Oslofjorden og strandsonen

Det foregår for tiden to forskningsprosjekter som berører Ro- og padleled Oslofjorden. Dette er prosjekter som kan være av interesse for alle padleinteresserte som benytter seg av Oslofjorden.

Det første av de to prosjektene settes i gang denne våren, med formål om å kartlegge følgende bruksmønster:

  • omfang og variasjon i friluftslivsbruk på Oslofjorden og i strandsonen fra svenskegrensen til grensen mot Agder gjennom et helt år
  • hva som fremmer og hemmer friluftslivsbruken blant ulike grupper i befolkningen
  • konflikter innen friluftslivet og mellom friluftslivsbrukere og andre brukergrupper.

Det andre prosjektet, ved navn "Sustainable COASTal RECreation – the role and potential of voluntary organizations and civic engagement in coastal areas under pressure", ledes av Stiftelsen Telemarksforskning og har som formål "å bidra til bærekraftskifter gjennom en bedre forståelse av rollen og potensialet til frivillige organisasjoner og samfunnsengasjement i kystområder under press."

Du kan lese mer om hva forskningen innebærer, samt hvilke konsekvenser den vil ha for brukere av fjorden på forbundets nettsider:

Friluftslivsbruk av Oslofjorden og strandsonen - padling.no (publisert 31.3.2023)

Visste du at vi i Gode Idrettsanlegg har skrevet om en av de flytende badstuene tilknytta Ro- og padleled Oslofjorden? Ta en titt på Munken padlehuk!

Munken padlehuk - Gapahuk på vann i Oslofjorden - godeidrettsanlegg.no