Logo International Association for Sports and Leisure Facilities

Idrettsanleggstrender for 2023

Publikasjon fra IAKS

IAKS, International Association for Sports and Leisure Facilities, har oppsummert de største trendene innen idrettsanlegg for året 2023, delt inn i ulike kategorier. Utviklingen er rivende, og funnene spennende. Ta en titt da vel!

Forord

Forordene hentet fra publikasjonen utgitt av IAKS. 

Planlegging og utforming av idretts- og fritidsanlegg er i stadig endring for å møte brukernes skiftende behov og preferanser, samtidig som enhver anleggsutvikler må jobbe for å møte nye utfordringer. Som verdens ledende forening for disse anleggene, sikter IAKS mot å gi en oversikt over den nyeste utviklingen innen fagfeltet, og de mest spennende bransjetrendene. Vi har spurt styremedlemmer fra IAKS, medlemmer av våre ekspertgrupper, så vel som styremedlemmer fra våre nasjonale IAKS-seksjoner om deres observasjoner.

Trendrapporten oppsummerer deres tilbakemeldinger, og starter med kategorien som ble nevnt oftest, nemlig bærekraft innen områdene konstruksjon og drift. Andre emner – rangert etter antall nevnelser – inkluderer sosial bærekraft, helse, planlegging av idrettsanlegg, utendørs fysisk aktivitet, økonomisk bærekraft, og digitalisering.

Selv om det er umulig å fange hele spekteret av faktorer som er involvert i dagens tilnærminger til utforming og drift av idretts- og fritidsanlegg, håper vi at oppsummeringen av de gjeldende trendene er nyttig når du vurderer framtida for dine anlegg.

Kategoriene som gjennomgås

Publikasjonen tar for seg flere ulike kategorier av trender, oppsummert under:

 • Bærekraft innen konstruksjon av idrettsanlegg
 • Bærekraft innen drift av idrettsanlegg
 • Sosial bærekraft
 • Helseaspektet i idrettsanlegg
 • Planlegging av idrettsanlegg
 • Utendørs fysisk aktivitet
 • Økonomisk bærekraft i idrettsanlegg
 • Digitalisering

Hovedfunnene innen hver kategori

Her er en kort oppsummering av hvert tema i IAKS Trends 2023-rapporten:

 1. Bærekraft i konstruksjon av idrettsanlegg: Fokus på gjenbruk over nybygging, valg av materialer med lavt karbonavtrykk, og utforming av anlegg som kan tåle ekstreme værforhold.
 2. Bærekraft i drift av idrettsanlegg: Reduksjon av energiforbruk og avfall, utvikling av høytytende bygningskledninger, og overgang til fornybar energi.
 3. Sosial bærekraft: Inkluderende tilgang for alle, utvikle løsninger som fremmer deltakelse og tilgjengelighet for alle samfunnsgrupper.
 4. Helse i idrettsanlegg: Økt fokus på velvære, integrering av helsetjenester, og forbedring av luftkvalitet.
 5. Planlegging av idrettsanlegg: Overgang fra enkeltbruk til flerbruk, tilpasningsdyktig utnyttelse og regionalt tilpasset planlegging.
 6. Utendørs fysisk aktivitet: Forbindelse mellom innendørs og utendørs områder, kreativ bruk av offentlig rom, og integrering av aktiviteter i byplanlegging.
 7. Økonomisk bærekraft i idrettsanlegg: Håndtering av økende byggekostnader og operasjonelle utgifter, samt kommunikasjon av anleggets offentlige verdi.
 8. Digitalisering: Bruk av "Building Information Modeling" (BIM) for effektiv drift, mobil billettering, og integrering av kunstig intelligens og andre digitale nyvinninger for forbedring av brukeropplevelsen.

Les mer

Hele publikasjonen kan leses ved å laste den ned fra boksen til høyre.