Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 14 - 2022

Nyheter fra Norges Tennisforbund, Norges Bordtennisforbund, Norges Rytterforbund og Norges Skytterforbund

Boblehallens fordeler og ulemper, bordtennisanlegg i Vestfold og Telemark, krafttak for ridebanebunner og støtte utdelt til skyteanlegg - dette kan du lese om i ukens anleggsnytt.

Ny boblehall på Snarøya

Anleggskonsulent i Norges Tennsiforbund, Helen Sterud, forteller om den nye boblehallen og det rehabiliterte banedekket på Snarøya. Det er både fordeler og ulemper med slike haller, hvilket du kan lese mer om i nyheten:

Utvider helårskapasiteten med ekstra boble - norsktennis.no (publisert 30.03.2022)

Spill for livet  - et bordtennisprosjekt i Vestfold og Telemark

Norges Bordtennisforbund har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet "Spill for livet". Prosjektet omfatter blant annet bordtennisbord utendørs ved f.eks. skoler, i parker og nærmiljøanlegg. Les mer om prosjektet på nettsidene til Norges Bordtennisforbund:

Fantastisk gave fra Sparebankstiftelsen DNB til Norsk bordtennis - bordtennis.no (publisert 30.03.2022)

Søk om støtte til ridebaner

På nettsidene til Norges Rytterforbund kan du lese om ordningen "Krafttak for ridebanebunner": 

Spillemidler er alltid ment å være hovedfinansieringen av anlegget, men det må gå minimum 10 år før spillemidler kan søkes på nytt til samme formål/anlegg. NRYF innførte derfor ordningen «Krafttak for ridebanebunner» i 2009, hvor klubber kan søke om midler til rehabilitering av ridebanebunn som har hatt driftslevetid mindre enn 10 år.

Søk om tilskudd - Krafttak for ridebanebunner - rytter.no (publisert 31.03.2022)

14 klubber får støtte til el-skiver og leirdueanlegg

Totalt ble det søkt om 2,8 millioner i støtte, og de 375 000 kr som Norges Skytterforbund hadde til rådighet som breddemidler til anlegg er nå fordelt. Hvilke klubber som fikk støtte til el-skiver og leirdueanlegg, leser du på forbundets nettside:

Breddemidler til anlegg 2022 - skyting.no (publisert 31.03.2022)