Forsideillustrasjon håndbok aldersvennlig stedsutvikling

Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

Nyttige råd og praktiske tips til kommunene fra Norske arkitekters landsforbund

Norske arkitekters landsforbund har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget en håndbok i aldersvennlig stedsutvikling. Oppdraget er en del av oppfølgingen av regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn, der en økende andel eldre må få innvirkning på hvordan vi planlegger og utformer våre bygde omgivelser. Håndboken er oppdatert 2022.

Innhold

Flere eldre gir nye muligheter

Hva er aldersvennlig stedsutvikling

Hvordan utvikle og styrke nærmiljøet

10 råd for aldersvennlig stedsutvikling

Medvirkning og samskaping

Kommunale virksomheters muligheter

Hvordan bruke plan- og bygningsloven

Eksempelsamling

  • Helhetlig grep
  • Sosiale møteplasser i nærmiljøet
  • Inkluderende bomiljøer
  • Gang og sykkelforbindelser, uteområder og transport

Veien Videre

Ressursbank

Last ned guiden fra arkitektur.no

Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling.pdf