Forside kartnorm ISOM 2017

Kartnormene orientering

Orienteringsidretten drives idag over hele verden. For å kunne oppnå rettferdige konkurranseforhold og framtidig vekst for idretten er det viktig å ha en felles tilnærming til spørsmål som angår tolkning og framstilling av o-kart.

Målet med den internasjonale normen for o-kart (ISOM) er å gi en kartnorm som kan benyttes for de mange ulike terrengtypene en finner rundt omkring i verden og for de mange ulike formene for orientering. Normen må sees i sammenheng med reglene for IOF-konkurranser. For IOF-konkurranser er avvik fra kartnormen bare tillatt etter eksplisitt godkjenning av IOFs kartkomité (IOF MC). For andre konkurranser må denne typen godkjenning komme fra det nasjonale forbundet.

Pdf til alle kartnormene på norsk orientering sine nettsider