Steinkjer Skistadion

Steinkjer Skistadion

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Steinkjer Skiklubb er eier av et rekrutteringsanlegg innenfor hopp, kombinert, langrenn, skiskyting og alpint. Anlegget er utviklingsorientert og tilpasset fremtiden, har kreative løsninger og er et kompaktanlegg. Det er tilrettelagt for bredde og topp, uorganisert og organisert aktivitet, for flere typer idretter, for barn, ungdom og voksne, uansett forutsetninger. Steinkjer Skiklubb har gjennomført flere store arrangement, som har gitt ringvirkninger for kommunen, regionen og næringslivet.

Eier: Steinkjer Skiklubb
Drifter: Steinkjer Skiklubb og Steinkjer
Skidrift AS
Anleggstype: Langrenn og skiskyting
Areal: 5 km rulleskiløype, 25 km tur-
og konkurranseløyper
Kommune: Steinkjer
Byggekostnad: Ca. 50 millioner kroner
Driftskostnad: Ca. 350 000 til
400 000 kr pr. år
År: 2015

Hjemmeside Steinkjer Skiklubb

Bakgrunn

Anlegget på Steinkjer skistadion og Byafjellet, er en perle for naturopplevelser, tur, trening, rehabilitering, konkurranser og som en helsebyggende og helsefremmende arena, fysisk så vel som psykisk, og ikke minst; for alle!

Egge kommune ble i 1937 tildelt sysselsettingsmidler som kunne gi 25 ungdommer arbeid i 3 måneder. Steinkjer Skiklubb søkte da om å få rydde og delvis planere skiløypene på Byafjellet frem til Skistua.

Aktivitet, arbeid og tilrettelegging i samarbeid!

Steinkjer skistadion og utbygging av lysløypa ble påbegynt i 1970. I 2005-2006 ble første del av rulleskiløypen bygget, for så å ferdigstille del 2 i september 2014, totalt 5 km.

Hele anlegget har blitt utviklet over tid, og er et samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige. Anlegget har tilrettelagt for snøproduksjon i løypenettet, i hoppbakkene og i alpin-/aktivitetsbakken. Steinkjer Skidrift står for snøproduksjon, utkjøring og preparering. Fra sommeren 2016 vil de også ha en snøgaranti gjennom snølagring. Klubben og Skidrift har opprettet et snøfond som skal sørge for midler til produksjon og lagring.

Steinkjer Videregående skole er en stor og viktig bruker av skistadion, viktig i forhold til å fostre og levere mange, gode glade skiløpere fra Nord-Trøndelag.

Anlegget

Steinkjer Skistadion benyttes sommer og vinter, av mennesker i alle aldre.

Anlegget har 5 plastbelagte hoppbakker (fra K-10 til K-75), langrennsarena med stadion og ulike traséer, skiskytteranlegg med 31 skiver, 5 km asfaltert rulleskiløype, skileik- område, alpin/aktivitetsbakke og flere ulike turløyper. Videre har vi et større og et litt mindre klubbhus, tidtakerhus, skiskytterhus, Kongehytta og garasjer. Alt i en radius på 200 meter. Skiklubben eier også Skistua, et turmål ca.7-8 km fra stadion.

Silver Club (medlemmer over 70 år) bygde i sin tid opp anlegget. De har et sterkt eierforhold til anlegget gjennom alle dugnadstimene som er lagt ned. Silver Club tar derfor et stort ansvar og sørger for at løypetraséer, hus og arena er vedlikeholdt, blir rehabilitert og oppjustert. Det er en meget høy kompetanse blant Silver Club medlemmene. De vet å se, de vet å gjøre, og så gjør de det.

To av medlemmene i Silver Club er tildelt kommunens kulturpris og Kongens fortjenestemedalje i sølv for arbeidet med skistadion.

En annen aktør med god faglig og stor deltakelse i anleggsoppbyggingen, er Steinkjer videregående skole, tidligere Inntrøndelag Yrkesskoleskole, som lå like ved stadion.

Anlegget på Steinkjer Skistadion inneholder hoppbakker, langrennsarena, stadion, 5 km. rulleskiløype, skileikområde, skiskytterarena og alpin/aktivitetsbakke. Alt står på kommunal grunn og det er lys i alle områder. Steinkjer kommune har sørget for godkjent reguleringsplaner for området.

I tillegg er det løyper/turstier innover Byafjellet, hvor skiklubbens skistue ligger, alt dette er privat skog/eiendom.

Anlegget ligger i Egge, ca. 3 km nord for Steinkjer sentrum. Bygningene er stort sett satt opp av medlemmene, mens entreprenør på løypebygging og hoppanlegg var Ole Reistad. Asfalteringen er utført av Veidekke AS. Lysanlegget på stadion og i løypene er bygd av godkjent el-firma i samarbeid med yrkesskolen og erfarne klubbmedlemmer. Utskifting av PCB-holdig armaturer (ca. 200) er utført av yrkesskolen. Prosjektledelse på ulike objekt er utført av klubbens egne medlemmer.

Brukerne av anlegget er barnehagebarn, skoleelever, aktive utøvere, mosjonister, pensjonister og turgåere. Anlegget benyttes til konkurranser, trening, rehabilitering, ulike arrangement og generelt som møteplass. Det er et regionalt anlegg åpent og tilpasset for alle aldersgrupper, alle samfunnslag og ulike forutsetninger. Husene leies ut til møter, kurs og arrangement. Anlegget ligger i nærheten av barnehage, skoler og Campus Steinkjer (Videregående skole, friidrettshall mm.)

Her kan tilføyes at kommunen i 2016 vil bygge asfaltert tilførselsløype (gang- og sykkelveg) fra Steinkjer VGS Campus til rulleskiløypen på Skistadion

Det er et kompakt anlegg med parkeringsmuligheter til 400 biler hvor det maks er 150 meter å gå. Det er bygd egen vei til stadion (til NM 1987) med bilveger til de ulike områdene. Det er et anlegg med generelt gode tekniske løsninger og det er lys i hele anlegget. Det er ferdig utbygd fiber til ski- og skiskytteranlegget med fiberforbindelse lagt i rør under asfalten til forskjellige punkter ute i løypenettet. Det er kommunalt vann, samt at det er muligheter til å benytte et privat vannanlegg til snøproduksjon. Serviceområdet har kapasitet til 60 strømuttak til smøreboder og ligger svært nære løypenettet.

Drift

For å drifte anlegget kreves bred og stor kompetanse; kunnskap og erfaring innen økonomi, teknikk, elektro, bygg, marked og ledelse. Fagfolk er nødvendig da det til enhver tid er mange oppgaver innen søknader/søknadsprosedyrer, oppfølging av søknader, vedlikehold på bygg, rehabilitering av anlegg i forhold til krav og sikkerhet, som må utføres. I dag er det Silver Clubs medlemmer som først og fremst utfører arbeidsoppgavene innen det praktiske, da de har masse erfaring og kunnskap. Andre frivillige er i jobb og tar tak etter endt arbeidstid. Klubben er helt avhengig av den kompetansen, den fleksibiliteten og den kapasiteten Silver Club bidrar med. Det vil være viktig for klubben nå å sørge for rekruttering til Silver Club, få innsikt i hva, hvordan og når de har utført alt arbeidet på stadion, i anleggene og i løypene. Dette er arbeid vi «andre» ikke kjenner totaliteten av, da Silver Club har tatt tak, utført og fulgt opp. En uvurderlig innsats og jobb er lagt ned.

Anlegget har blitt til «mens vi har gått»; erfaringslæring etter alle små og store arrangement som har blitt gjennomført. De utfordringene som har oppstått har blitt tatt tak i, opplevd og stått i, etterfulgt av hensiktsmessige vurderinger og gjennomførte tiltak. Arrangementene har gitt muligheter til å ivareta, bygge ut, vedlikeholde og rehabilitere. I en periode lå alpinbakken «brakk», men er nå i full drift (snøkanon på plass osv.).

Skiklubben som anleggsutbygger i alle år, har hatt et godt samarbeid med Steinkjer kommune og fylkets idrettskonsulenter. De har løftet de ansvarlige for anlegget og skistadion frem, til det beste for skiidretten.

Skiller vårt anlegg seg fra andre, i fall, på hvilken måte?

  • Anlegget har en tidsriktig og kompakt form der de ulike arenaer er samlet innenfor en radius på 200 m med de fordeler det innebærer sportslig og arrangørmessig.
  • Anleggets beliggenhet er svært gunstig og danner en naturlig «utgangsportal» for det populære friluftsområde Byafjellet. De mange aktører på anleggets arenaer, er samtidig til inspirasjon og motivasjon også for friluftsinteressene sett i et helseperspektiv.
  • Anlegget har et godt og stort potensial for fremme av idrett og friluftsliv generelt og skiidretten spesielt.
  • Anlegget har gjennom årene vært arena for 8 norske mesterskap i nordiske disipliner, hvorav 1 for funksjonshemmede, Norges Cup renn, 1 Hovedlandsrenn, 4 norske mesterskap i skiskyting, 1 NM rulleskiskyting, samt 1 Worldcupavslutning i skiskyting. Anlegget viser seg fortsatt å imøtekomme krav for arrangementer på høyt nivå - når slike skal legges til eget fylke.
  • Anlegget har i løpet av året tusener av besøkende i alle aldre og klasse/kategorier fra hele fylket, og vil som følge av dette ha stor betydning for fremme av merkenavnet Steinkjer også sett i et kulturelt og økonomisk perspektiv.
  • Steinkjer Skiklubb tar samfunnsansvar gjennom samarbeid med NAV, Arbeidssentralen, videregående skole m.fl. slik at skistadion blir en arena for alle!
  • Det unike samarbeidet med klubbene i nærmiljøet; snøfond, arrangement, trening og samlinger, felles- og på tvers av gren.

Utfordringer

Det vil framover være viktig å ansette en utviklingsleder. Dette for at «det meste» av møter med samarbeidspartnere og sponsorer, oppsøkende virksomhet, søknader osv. foregår på dagtid. Det behøves en utviklingsleder som ivaretar og følger opp strategiplan, samfunnsutviklingsplan, opprettholder kontakter og setter vedtak i system, bla. For å skulle kunne utvikle oss, drifte klubben, fortsatt arrangere, rehabilitere og investere, trengs nye tanker, kompetanse, kunnskap og en utviklingsleder som kan dra i trådene, være tilgjengelig. Kravene til å være tilgjengelig, kravet om kompetanse på flere områder er økende, og de er forberedt.

Det overordnede målet er å fortsatt levere løpere, trenere, ledere og smørere på et høyere nivå, også fram i tid.

Annen informasjon

53 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Logo Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 40

Norges Skiforbund skriver på sine nettsider om ny rulleskiløype på Nye Bunes stadion - som klarte kunststykket å koste mindre enn budsjettert!

Innholdstype: Veiledere

Alpinanlegg - Planlegging, bygging og drift

Du finner her en veileder for planlegging, bygging og drift av alpinanlegg, utarbeidet av Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Skiforbund i 2011.

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 19 - 2020

Norges Bordtennisforbund tipser om klubbutviklingsprosjektet, der klubber blant annet kan søke om bordtennisbord til seg og til en barneskole. Wavepool og elvebølge vil kanskje bli...

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 36

Den siste tiden har mange særforbund kunnet glede seg over nyåpnede idrettsanlegg rundt om i Norge. Her har vi samlet informasjon fra Norges skiforbund, Norges Vannski og Wakeboard forbund og Norges...

Innholdstype: Aktuelt
Collage, logo Norges Skiforbund og Norges Luftsportforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 42

Norges Luftsportforbund har publisert en ny versjon av Modellflyhåndboka, og Norges Skiforbund skriver om et nytt rulleskianlegg som ligger både i Norge og i Sverige.

Innholdstype: Aktuelt
Kollasje logoer til Norges Cricketforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 44

Norges Cricketforbund forteller om åpningen av treningsnett på Risenga i Asker, Norges Fotballforbund har skrevet en kronikk om kunstgress og Norges Skiforbund har delt ut Anleggsprisen i 2019 til...

Innholdstype: Aktuelt
Logoer NSSF, NGTF og NBBF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 46

Norges Skiskytterforbund skriver om smørevett og avfallshåndtering, Norges Basketballforbund har vedtatt sin Anleggsplan for 2020-2024 og Norges Gymnastikk- og Turnforbund har lagt ut materiale fra...

Innholdstype: Aktuelt

Åpning av rulleskiløyper på Lygna og i Vikersund

Norges Skiforbund skriver om nye rulleskianlegg på sine nettsider.

Innholdstype: Aktuelt

Åpning av verdens nordligste rulleskianlegg i Hammerfest

Hammerfest kommune har bygget en rulleskitrasé på 2,7 km i Reindalen, og Hammerfest skiklubb har vært med å utvikle anlegget.

Innholdstype: Aktuelt

Asfalt innenfor markagrensen i Lillomarka

Lillomarka Arenas sitt nye rulleskianlegg ble offisielt åpnet 26. juni. Anlegget er tilrettelagt for paraidrett, på den måten at sløyfene har varierende helningsgrad. Det var ingen selvfølge at...

Sider