Ballbinge i boligområde
Anleggstype

Ballbinge/balløkke

En ballbinge er et inngjerdet aktivitetsanlegg, som primært legger til rette for ballaktivitet. Balløkker er oftest uten gjerde.

Om ballbinger og balløkker

Flere produsenter tilbyr variasjoner for hvilke idretter anlegget innbyr til, men oftest inngår fotball/håndballmål og basketballkurver.

Underlaget varierer mellom kunstgress, asfalt, gummibelegg eller annen type multisportgulv. I og med at det er et nærmiljøanlegg, og ikke brukes til organisert idrett, er målene på spilleflaten varierende og noen leverandører tilbyr spesialløsninger. Dersom man har kunstgress som underlag, kan man velge kunstgress med eller uten innfyllsmasse.

I Kulturdepartementets anleggsregister registreres ballbinger med anleggskategori Mindre utendørsanlegg og anleggstype Ballbinge. Balløkker registreres med anleggskategori Mindre utendørsanlegg og anleggstype liten balløkke/-bane.

Mer informasjon finner du på Norges Fotballforbunds nettside for nærmiljøanlegg.

Ta gjerne kontakt med en av forbundets anleggskonsulenter for mer informasjon.

Norges Fotballforbund

Selv om ballbingen ikke er et ordinært idrettsanlegg, vil Norges Fotballforbund kunne hjelpe deg med spørsmål angående ballbinger, dersom en av idrettene som ballbingen er tenkt for er fotballslek.

Se mer på Norges Fotballforbunds sider for nærmiljøanlegg:

Nærmiljøanlegg på fotball.no