Tvergas logo

Veileder for aktivitetsmåling

Tverga har lansert en digital veileder!

Ønsker du å kartlegge bruken av et anlegg, men aner ikke hvor du skal begynne? Nå har Tverga lansert en veileder for deg! Veilederen tar for seg målemetoder, erfaringer, produkter og konkrete tips som gjør det enkelt å starte med måling aktivitet i din kommune.

Hvorfor måle aktivitet?

Det overordnede målet til staten er idrett og fysisk aktivitet for alle, og staten bruker store midler til bygging og rehabilitering av anlegg for å nå dette målet. I tillegg investerer kommuner, idrettslag og andre ildsjeler store ressurser til møteplasser for fysisk aktivitet for å øke livskvaliteten og helsen til innbyggerne. Men blir møteplassene faktisk brukt? Av hvem og hvordan, når på døgnet og til hvilken årstid brukes anleggene? Slike folkehelsetiltak evalueres sjeldent. Vi vet ofte ikke om møteplassene brukes av innbyggerne og etter intensjonene.

Flere kommuner i Norge og utland er i gang med å måle bruken av idrettsanlegg, sykkelveier og lignende folkehelsetiltak. Markedet for aktivitetsmålere har økt, og det utvikles stadig nye digitale aktivitetsmålere. I den forbindelse har Tverga samlet all informasjon og strukturert denne informasjonen i en digital veileder.

Veilederens innhold

  • Hvorfor det er nyttig å måle aktivitet?
  • Ulike målemetoder
  • Erfaringer fra kommuner og forskningsprosjekter
  • Tips til valg av aktivitetsmåler tilpasset ditt behov
  • Leverandører og produkter på markedet

Veileder og informasjon

Den digitale veilederen for aktivitetsmåling finner du på Tvergas nettsider: Tverga: Veileder for aktivitetsmåling.

Veilederens innhold er utarbeidet i samarbeid med oss i godeidrettsanlegg.no og vår guide for anlegg og fysisk aktivitet. Du finner mer informasjon om aktivitetsmåling og utvikling av veilederen på: Tverga: Lansering av veileder for aktivitetsmåling.