bilde fra lufta, der parken ligger inntil Steinkjerleva.
Rismelen aktivitetspark fra lufta, der man ser den sentrale beliggenheten ved siden av elva.
Bilde av aktivitetsparken, der man ser de ulike aktivitetssonene, laget i både betong og med gummidekke.

Rismelen aktivitetspark

Da Steinkjer skulle bygge ny aktivitetspark, ble brukerne satt i fokus. Resultatet er at en ellers ubrukelig skråning nå har yrende aktivitet, marginaliserte grupper er i mer aktivitet, og den etterlengtede samlingsplassen er realisert.

Anlegget har mottatt støtte fra Kulturdepartementets tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer.

Artikkelen om Rismelen aktivitetspark er skrevet gjennom et samarbeid mellom Tverga og Gode idrettsanlegg, der Tverga har innhenta informasjonen fra Steinkjer kommune. Anlegget ble først skrevet om, og publisert av Tverga. Hele artikkelen deres kan du lese på Tvergas nettsider: Inspirerende anlegg: Rismelen aktivitetspark - tverga.no

Bakgrunn

Det hele starta tilbake i 2012, da Steinkjer sluttet seg til Nord-Trøndelags visjon om å høyne folkehelsearbeidet ute i kommunene. Målet var at implementeringen av nye metoder i folkehelsearbeidet skulle gi positive utslag, noe man i ettertid omtaler som en suksess, under navnet "Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid". Steinkjer ble med i prosjektet på grunn av kommunens utfordringer med å aktivisere og inkludere innbyggere som mottar økonomisk sosialhjelp, samt arbeidsledige, uføre og nyankomne innvandrere med lite nettverk. 

Trøndelagsmodellen baserer seg på flere ulike trinn, og er en metode for å drive systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunene. Modellen er forskningsbasert og utviklet i tett samarbeid med tre kommuner, der de tre kommunene valgte, planla, gjennomførte og evaluerte folkehelsetiltak. De tre kommunene var Vikna, Steinkjer og Malvik, og konklusjonen var krystallklar: Om sårbare grupper skal inkluderes i samfunnet trengs gode møteplasser. Det var også startskuddet for Rismelen aktivitetspark. 

Du kan lese mer om Trøndelagsmodellen her: Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid – pdf lastet ned fra Trøndelag fylkeskommune

Steinkjer kommune begynte så utredningen for hvordan en inkluderende aktivitetspark kunne utformes, en fase som inkluderte en omfattende brukermedvirkningsprosess. Etter flere gode innspill fra innbyggerne, startet byggingen av parken i 2015, og seks år etter åpna parken. Da sto jubelen i taket. 

Se video av det praktfulle anlegget under. Videoen er produsert av Camerat AS for Steinkjer kommune. 

Videofil

Anlegget

Midt i smørøyet

Rismelen aktivitetspark ligger midt i Steinkjer sentrum, med umiddelbar nærhet til Steinkjerelva, Holmen og det nye samfunnshuset. Den sentrale plasseringa har gitt flittig bruk av alle aldersgrupper, fra de aller, aller minste til de aller, aller eldste. I tillegg har kommunen tatt i bruk en skråning som lenge lå brakk, men som med hjelp av sjetteklassinger i dag er full av aktivitet.

Anlegget er universelt utformet og har som mål om å være innbydende både for de som vil delta i aktiviteter, og de som bare vil være til stede. Rismelen har også blitt en yndet møteplass for innbyggere som tidligere manglet en arena for å møte sambygdinger: Benkene rundt om i parken er som regel i bruk. 

To byggetrinn

Rismelen aktivitetspark har blitt realisert gjennom to byggetrinn. 

Byggetrinn 1 (BT1): Aktivitetspark tilrettelagt for yngre barn. Aktivitetsparken inneholder blant annet klatrepyramide, fugleredehuske, sklie, karusell, lekehus, trampoliner og Rismelormen (aktivitetskunst av Öhler). I tillegg er det laget et treningsområde for voksne.

Byggetrinn 2 (BT2): Aktivitetsbru, klatreløype, trimtrapp, dobbel lang sklie, amfi, aktivitetsflate og «street workout». Området er tilrettelagt for skøytebane på vinteren.

Plassen er også tilrettelagt for Steinkjerfestivalen på sommeren. 

Bilde tatt fra lufta, der man ser at Rismelen aktivitetspark ligger rett ved siden av Steinkjerelva.
ELVEBRIS: Rismelen aktivitetspark ligger rett ved siden av Steinkjerelva, noe som gir en naturskjønn atmosfære. I tillegg er det godt med vegetasjon i og rundt parken. Foto: Camerat AS for Steinkjer kommune. Skjermdump fra video.

Har tatt i bruk "ubrukelig" skråning

Rismelen aktivitetspark ble valgt plassert på bredden av Steinkjerelva, på et areal tidligere bestående av ei gresslette og en gjengrodd, bratt skråning. Sammen med kreative sjetteklassinger kom kommunen imidlertid fram til at skråningen ikke var så ubrukelig likevel, og i dag er forvandlet til et morsomt klatreanlegg. Her er det også anlagt to sklier, der brukerne kan skli side om side. 

To bilder som viser de to skliene, som ligger side om side. På bildet sklir to barn ved siden av hverandre.
RASK MORO: De to skliene har vært sentrale for å ta i bruk skråningen som tidligere var ubrukelig og ubenyttet. Elementene er blant de mest populære i anlegget. Foto: Camerat AS for Steinkjer kommune. Skjermdump av video.
Bilde av skilene nattestid, her ser man de to parallelle skliene er lyssatt.
LYSER OPP: Skliene er populære både dagtid og nattestid, og trekkes fram som et meget vellykka element for å skape entusiasme i parken. Foto: Biodrone AS

På regnværsdager i aktivitetsparken blir de to skliene svær glatte og raske, noe som har skapt litt problemer, samt fått litt oppmerksomhet i lokale medier. 

Bilde av skråningen, som inneholder elementer som styrkeapparater, klatrenett og et utsiktspunkt
FRA UBRUKELIG TIL BRUKELIG: Det som tidligere var en skråning som lå brakk, brukes i dag flittig av trøndere i alle aldre. Foto: Camerat AS for Steinkjer kommune
Bilde av skråningen, der man skimter klatrenett, zip-line og treningsapparater.
dette er en annen billedtekst
ZIP-LINE: Der det tidligere bare var buskas, kan unge trøndere nå suse over nyslått gress i løypestreng. Foto: Camerat AS for Steinkjer kommune

Parken inneholder også Rismelormen, aktivitetskunst av Öhler. Dette er kunst og aktivitetselement i ett. 

Rismelormen er en abstrakt figur der barn og unge kan klatre. Figuren er i bronsefarge, og ser ut som en slags sjøorm.
MIDGARDSORMEN: … eller Rismelormen som man kaller den i Steinkjer. Kunstverket er laget av Öhler, og har blitt et svært populært "klatrestativ" for barn og unge i Steinkjer. Foto: Camerat AS for Steinkjer kommune

Sambruk – blant annet med Steinkjerfestivalen

Rismelen har navnet sitt fra garveriet som Hemming Peder Riis fra Trondheim anla i 1840. Garveriet brant dessverre ned i 1940. 

Allerede på 1930-tallet foreslo byplanlegger Sverre Pedersen å fylle ut bakevja og anlegge en park i området. Etter krigen ble planen realisert, og bidro til å «skaffe pene fronter mot elva». Fra 2010 har Rismelen vært hovedscene for den årlige Steinkjerfestivalen, og i 2021 ble det siste byggetrinnet i det som utgjør Rismelen aktivitetspark ferdigstilt.

Den store, åpne plassen fungerer både som rulleområde for skating og sykling, og som festivalområde for Steinkjerfestivalen på sommeren. På vinterstid brukes området som skøytebane. Å tilrettelegge for fleksibilitet og flerbruk i utvikling av aktivitetsparker, samt tenke helårsbruk, kan gi økt bruk og verdi av et anlegg.

Prosessen

Rismelen aktivitetspark er et resultat av en lang og grundig prosess, tett integrert med metodikken i Trøndelagsmodellen. Hovedstrategien har ligget i å kartlegge innbyggernes behov, noe som har blitt oppnådd gjennom flere målrettede tiltak:

  1. Folkestemmen – innbyggerundersøkelse: En innbyggerundersøkelse ble gjennomført for å kartlegge behovene i samfunnet.
  2. Søkekonferanse: En søkekonferanse ble arrangert med deltakelse av 35 innbyggere og representanter fra relevante avdelinger i kommunen. Fire hovedforslag ble presentert av arbeidsgruppene. Disse inkluderte systematisk bruk av familieplaner, etablering av lokale møteplasser og arenaer gjennom initiativet "Grasrota", samt opprettelse av "Møteplass lørdagsbarnehage" og "Ringvirkninger". Sistnevnte er tiltak for kompetanseutvikling for å bedre folkehelsen. Et gjennomgående tema var behovet for å etablere lavterskeltilbud som fremmer inkludering. Arbeidsgruppen besluttet å prioritere ideene "Grasrota" og "Møteplass lørdagsbarnehage", samtidig som de beste elementene fra de andre forslagene ble integrert.
  3. Direkte medvirkning fra målgrupper: Elever ved Steinkjer barneskole, Lø barneskole, Barnas hus, brukere på Arbeidssentralen, brukere av psykiatritjenester, og voksenopplæringa har kommet med innspill forut for arkitektkonkurransen om utforming av Rismelen. Innspillene ble lagt ved som ett av flere kriterier for konkurransen.
  4. Møter med representanter for personer med funksjonsnedsettelser: Det ble avholdt møter med representanter for personer med funksjonsnedsettelser for å ta hensyn til deres behov.

Norconsult har stått for prosjektering og landskapsarkitektur i parken. I tillegg har Norconsult også prosjektert alt av elektroteknikk. 

Forminner til besvær

Byggingen av Rismelen gikk stort sett etter planen, men støtte likevel på enkelte problemer. Tidlig i byggeprosjektet støtte entreprenøren på fornminner fra 200 e.Kr. Dette medførte utsettelser i tid, samt økte kostnader.

Økonomi og finansiering

Anlegget hadde en totalkostnad på 27 millioner kroner. Steinkjer kommune har både søkt og fått spillemidler for nærmiljøanlegg på kroner 1 481 000 (BT1) og spillemidler fra «nyskapende aktivitetsanlegg»-ordningen på 4 millioner kroner.  Resten er betalt av egne, kommunale midler. 

Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold av parken krever spesialisert kunnskap og ferdigheter, inkludert kontroll og vedlikehold av apparater, samt gartnerarbeid. En viktig del av arbeidet er å reparere eventuelle skader på aktivitetselementene. 

Valg av materialer i anlegget påvirker hvor mye vedlikehold som er nødvendig. For eksempel består den ene delen av Rismelen hovedsakelig av gummidekke, som krever hyppig rengjøring og reparasjoner. Andre deler av aktivitetsparken består imidlertid av materialer som asfalt, gress og metall (brua), som krever mindre vedlikehold.

Det mest tidkrevende driftsarbeidet er renholdet av parken, som inkluderer rengjøring av gummidekkene og håndtering av søppel. Kommunen rapporterer også at den flittige bruken av parken stiller større krav til vedlikehold: Slitasjen de første åra har vært stor. 

Nøkkelpunkter

  • Inkluderende møteplass og folkehelsefremme: Rismelen aktivitetspark er utformet som en inkluderende møteplass for alle aldersgrupper. Parken er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom innbyggerne og kommunen, med et spesifikt mål om å bekjempe utenforskap og fremme folkehelse.
  • Historisk og multifunksjonell bruk: Parkens historie går tilbake til 1840, og den har tjent forskjellige formål over tid, blant annet som hovedscene for Steinkjerfestivalen siden 2010. Parken tilbyr en rekke aktiviteter som klatring, skøytebane, og er tilrettelagt for både barn og voksne.
  • Medvirkningsprosess og tilpassede løsninger: Parken er et resultat av en omfattende medvirkningsprosess, der innbyggere, inkludert personer med funksjonsnedsettelser, elever og psykiatritjenestebrukere, bidro med innspill. Dette ledet til skreddersydde og kreative løsninger som utnytter områdets unike kvaliteter. Eksempelvis ble en utilgjengelig og brakk skråning til en del av et klatreanlegg.
  • Bærekraftig utforming og naturbevaring: Parken legger vekt på bevaring av naturlig vegetasjon og nærhet til Steinkjerelva, noe som bidrar til både biologisk mangfold og rekreasjonsverdi. Dette inkluderer trær som gir skygge og bidrar til å forhindre erosjon, samt tilrettelegging for aktiviteter langs vannet.
  • Finansiering og drift: Anlegget hadde en totalkostnad på 27 millioner kroner, finansiert gjennom en kombinasjon av spillemidler og kommunale midler. Driften krever spesialisert kunnskap for vedlikehold av parkens ulike elementer, og valg av materialer påvirker vedlikeholdsbehovet. 

Les mer

Artikkelen baserer seg på informasjon innhentet fra Steinkjer kommune av Tverga. Vi takker Tverga for at vi får publisere vår egen artikkel om anlegget, samt gjenbruke noe av deres tekst.