Anleggstype

Pumptrack

Her finner du informasjon om pumptrack.

Om pumptrack

Pumptrack er en gren som har sin opprinnelse fra BMX-baner. Det er et lavterskelanlegg, som gjerne kan lokaliseres ved skoler. Banene er bølgende med hopp.

For mer informasjon, se lenker og dokumenter under.

Norges Cykleforbund

Sykkelidretten organiseres av Norges Cykleforbund i Norge. Dersom du ønsker å vite mer om sykkelanlegg, anbefaler vi å kontakte Norges Cykleforbund: Administrasjon, Norges Cykleforbund.

Anleggsplan

Utdrag fra NCF's Strategiplan for norsk sykkelsport 2020-2024

Utvikle gode anlegg

Mål og tiltak:

  • Opprette en nasjonal oversikt over eksisterende sykkelanlegg
  • Utarbeide informasjon angående sykkelanlegg
  • Sentral ressurs med kompetanse på prosess

Tverga

Tverga er ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge. I stedet for å organisere alle de selvdrevne miljøene, skal Tverga gjøre dem i stand til å sette egne initiativ i system, innenfor rammene av offentlig forvaltning. Tverga skal hjelpe kommune-Norge til å bli gode på tilrettelegging for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, så barn og unge opplever at det blir mer moro der de er!

Ta kontakt med Tverga dersom du trenger veiledning om tilrettelegging for pumptracks i nærmiljøet:

Tvergas nettside