Innendørs idrettshall
Håndballbane og tribune, hall adskilt med skillevegg
Idrettshall med turnaktivitet, vertikaldelt med skillevegg
Turnområde i idrettshall
Aktivitet på matter på turnområde i idrettshall
Turner i luften over trampoline og matter
Selskapslokale med pent dekkede langbord
Utside av arena vinterstid, med biler på parkeringsplass

ROS Arena

Resultatet av godt samarbeid mellom klubb og kommune

ROS Arena er et eksempel på hvordan godt lokalt samarbeid mellom kommunen og idrettslaget kan gi resultater. Hallen i Røyken og Spikkestad sto ferdig i 2012, og frem til nå har alle driftsårene vært gode. I tillegg har medlemstallet i håndballklubben økt. Tilflyttingen til området er stort, og nå jobbes det med utvidelse av hallen. Anlegget er anbefalt av (tidligere) Buskerud idrettskrets, nå Viken idrettskrets.

Bakgrunn

Følgende tekst er hentet fra nyhetssaken til Norges Håndballforbund. Les gjerne hele saken på handball.no: Slik fikk de ny hall

Det hele startet med at håndballgruppa jobbet godt med rekruttering av nye spillere og vokste raskt. Ledelsen tok kontakt med kommunen med tanke på å få utvidet hallkapasiteten og fikk til svar om de ikke kunne bygge en hall selv. Kommunen ville gjerne diskutere saken når konseptet var klart.

Å se flere behov ble løsningen

Løsningen var å se flere behov samtidig; ungdomsskolen trengte flere undervisningsrom og muligheter til gym, og håndballgruppa trengte flere hallflater. Løsningen ble et forslag med klasserom i andre etasje og to håndballbaner med sitteplass til 800 personer i den første etasjen. Banen nærmest tribunene ble håndballbanen, mens den andre ble utstyrt for turn med bl.a. nedsenkede trampoliner og skumplastgrop.

Røyken Kommune skrev leiekontrakt med idrettslaget og leier klasserom og hallflater på dagtid. Klubben skaffet selv finansieringen og Røyken kommune stilte kommunal selvskyldnerkausjon for lånet slik at betingelsene ble optimale.

Klubbledelsen påpeker viktigheten av Røyken kommunes innstilling i denne saken.
- De har vært utelukkende positive og proaktive i prosessen. Det har vært enstemmige vedtak i søknadsprosessen om garanti. Uten en slik holdning kunne ikke prosjektet blitt gjennomført. Både politikere og administrasjon har vært positive, sier styremedlem i ROS Arena, Ivar Jørgensen, og legger til:
- Det går an å tenke litt utenfor tradisjonelle baner, og vi har erfart at det er enklere å diskutere med kommunen så lenge man ikke trenger store investeringer. Kommunale garantier belaster nemlig ikke økonomien, og i særdeleshet ikke så lenge kommunen leier og de «samme pengene» går til betjening av lån, avslutter han.

Anlegget

Det er totalt 6 garderober med dusjanlegg, to dommer/trenergarderober og hele anlegget er universelt utformet slik at det er tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsevne. Det er parkering til ca 100 biler på eget område, det er flotte uteområder rundt idrettshall, skole og idrettsanlegg som gir mulighet til aktivitet ute. ROS Arena er tilgjengelig med tog fra Oslo/Asker til Spikkestad stasjon og med buss fra Drammensområdet.

Elementer i anlegget

Håndball-, volleyball- og basketballbane.

20 x 40 m med standard sikkerhetssoner, tilrettelagt for trening og kamper med plass til speaker, godt lydanlegg, elektroniske resultattavler og kombielastisk sportsgulv fra Unisport. Tribunen har kapasitet til 6-700 tilskuere. Det er også kamparena for volleyball, og muligheter for treningsbane for basketball og volleyball.

Turnhall

Turnhall med hev/senkbare groper til trampett og tumbling, to stortrampoliner og løsskumgrop. Tumblingbane og frittståendeteppe ligger fremme, i tillegg finnes et godt utvalg av trampetter, landingsmatter og skumapparater, lufttumbling og et utvalg kasser, matter, springbrett mm. 

Delhall

I turnhallen kan det skilles av en mindre del til annet bruk (ca. 14 x 21 meter). Her er det tilrettelagt for volleyball og basketball (trening) samt boksing (2 ringer) og badminton.

Speilsal

Speilsalen er ca. 100 kvm og har speil langs den ene siden, sportsgulv og et godt lydanlegg. Her er det også tilrettelagt for boksing med sekker og en boksering.

Auditorium

Auditoriet har sitteplass til ca. 70 og er fullt utstyrt med projektor og høyttalere.

Møterom

Møterommet har plass til ca. 12 deltagere, hvor det finnes projektor og tavle.

Kafeteria

Kjøkkenet har fullt utstyrt storkjøkken, god arbeidsplass og utsalgsdisk med to kasser og kjøledisk. Det er sitteplass til ca. 100 personer og utgang til terasse.

Innendørs idrettshall som vertikaldeles med mobil skillevegg
Idrettshallen kan brukes både som håndballhall og basishall. Foto: IL R.O.S

Prosess og organisering

ROS Arena er en idrettshall som er bygget og eid av Idrettslaget R.O.S. gjennom aksjeselskapet: IL R.O.S. Arena AS. Prosjektet ble vedtatt og selskapet stiftet høsten 2009. Hallen sto ferdig sommeren 2012. IL R.O.S. Arena AS er et rent eiendomsselskap som sto for byggingen og eier hallen, mens driftsselskapet IL R.O.S. Arena Drift AS står for den daglige driften. Både eiendomsselskapet og driftsselskapet organiseres av et styre som består av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen, og en til to medlemmer som utnevnes av IL R.O.S. hovedstyre der idrettslagets leder har den ene plassen.

Langsiktig leieavtale

Selskapet har en langsiktig leieavtale med Røyken (nå Asker) kommune om utleie av klasserom og idrettsflater på dagtid til bruk for Spikkestad ungdomsskole, mens det på kveldstid leies ut til idrettslagets treninger. Håndballgruppa og turngruppa er de største leietakerne, de booker selv ekstra aktiviteter gjennom henholdsvis leder og sportslig leder. Alle andre leietagere kontakter driftsleder for å booke treningstid. I tillegg er det mye aktivitet i helgene med forskjellige arrangementer - mest idrett som kamper, konkurranser og treningssamlinger, men også konserter, konfirmasjoner mm.

Faste treninger søkes om og tildeles før sommeren for kommende skoleår, det samme gjelder kamper og arrangementer som er bestemt lang tid i forveien. Deretter tildeles ledig tid til de første som søker om ekstra treninger, samlinger, konkurranser eller andre aktiviteter.

Økonomi

Kostnader og finansiering for ROS Arena. Tall i hele millioner kr.

Totalkostnad 62,9
Godkjente spillemidler 10,5
Utbetalt programsatsningsmidler (turngrop) 1
Mottatte gaver 0,4
Mva. refusjon 12,6
Totalkostnad for ROS Arena, etter fratrekk 38,4

Drift

Årlige driftskostnader er på omlag 2,3 mill. kr. Det krever grunnleggende praktiske egenskaper innen bygg, vedlikehold og vasking for å drifte anlegget.

Nøkkelpunkter

Tilgjengelighet

Som nevnt er anlegget universelt utformet og har enkel adkomst med både bil, buss og tog. Det også lagt opp til aktivitet rundt anlegget med flotte uteområder.

Større arrangementer

Ved behov kan man leie hele hallen til større arrangementer. Det er oppmerket til to godkjente håndballbaner med kortsiden mot tribunen, eller det er mulig å ha alle typer konkurransearena foran tribunen med oppvarming/treningsarena skjult for publikum bak skilleveggen. I tillegg er det mulig å åpne alle skillevegger slik at det blir en stor flate (ca. 44 x 47 meter) for konserter eller andre aktiviteter. Ved større arrangementer er ROS Arena godkjent for totalt 2000 personer.

Tekniske løsninger

Turngroper under gulvet i turnhallen gjør at hallen enkelt kan gjøres om til en håndballbane. Dette er veldig praktisk og tilfører hallen større bruksverdi. Alt av lys i anlegget slås av og på ved hjelp av bevegelsessensorer, dette fungerer veldig bra og er samtidig et strømsparende tiltak.

Håndballbane og tribune, hall adskilt med skillevegg
Håndballhallen med tribuner. Foto: IL R.O.S

Tips til andre

Ventilasjonen i hallen er prosjektert og utført på en måte som gjør at skilleveggen som deler turn- og håndballdelene fra hverandre ikke kan gå helt til taket. Dette er ikke helt bra, da det har innebåret en del støyproblematikk.

Kilder / Les mer

Informasjon om anlegget er i stor grad hentet fra tidligere hjemmeside til IL R.O.S. og nyhetssak fra handball.no.  Nåværende nettside er www.ilros.no.