""

Anlegg for kampidrett

Planlegging, bygging og drift

Kulturdepartementet og kampidrettsforbundene (Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund, Norges Fekteforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund og Norges Kickboxingforbund) har i samarbeid utarbeidet denne veilederen. Den skal bidra til gode prosesser når det gjelder planlegging og bygging av kampidrettsanlegg. Det er et ønske at veilederen skal være et bidrag på veien mot å skape gode rammebetingelser for kampidrettene. Veilederen er revidert i 2019.

Innhold

Del 1: Hvordan komme igang?

 • Planleggingsfase
 • Byggefase
 • Økonomi og finansiering


Del 2: Konsepter og krav for kampidrettsanlegg

 • Grunnleggende om utforming og funksjoner
 • Konsepter for anleggsbygging for kampidrett
 • Generelt om gulv og matter
 • Krav til spesifikke konkurranseområder
 • Andre rom og funksjoner i anlegget
 • Andre elementer og egenskaper
   

Del 3: Drift

 • Daglig drift