Hvalstad Aktivitetspark - Et sosialt samlingssted i nærmiljøet

Hvalstad Aktivitetspark - Et sosialt samlingssted i nærmiljøet

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Hvalstad aktivitetspark innbyr til økt fysisk aktivitet. Parken består av en rullepark som er spesialtilpasset rullestolbrukere, egenvekt-trening/parkour, trampoliner og basketkurv. Anlegget ligger i nærheten av Hvalstad skole og knytter organisert og individuell aktivitet sammen. Aktivitetsparken mottok tilskudd fra Kulturdepartementets ordning for Nyskapende aktivitetsarenaer i 2018, og anlegget ble ferdigstilt 2019.

Eier: Asker kommune

Drifter: Asker kommune
Anleggstype: Aktivitetsarena
Areal: Ca. 1000 kvm
Kommune: Asker
Byggekostnad: 4 561 000 kr
År: 2019

Bakgrunn

Hvalstad aktivitetspark skal bli nærmiljøets fristende samlingspunkt for trening, glede, mestring og sosialisering.

Hvalstad Aktivitetspark er et samarbeidsprosjekt mellom Hvalstad idrettslag, Hvalstad vel og engasjerte foreldre. Parken skulle tilrettelegge for både idrett, egenorganisert aktivitet og sosiale møteplasser. For å sikre alle brukerinteresser og sørge for at utviklingen ville berike området fremover ble også skolen, Regnbuen, elevrådet og FAU inkludert i planleggingsprosessen. Etter å ha først etablert nytt kunstgress (granulatfritt), etablertes det en egen organisasjon (Hvalstad Aktivitetspark) som fikk avtale med Asker kommune om å utvikle aktivitetsparken. ​​​​​​

Anlegget

Hvalstad Aktivitetspark ligger i tett tilknytning til Hvalstad skole i Asker kommune. Parken er ment å stimulere barn og unge til mer aktivitet, men er attraktiv for hele familien.

Kart over parken.

Anlegget består av mange forskjellige elementer, som er beskrevet under.

Pumptrack

Pumptrackbanen er designet med tanke på funksjonalitet for rullestol, barn på sykkel, sparkesykkel og skateboard, men også for de som liker å pumpe fart i en pump track. Dette er litt "pionervirksomhet", men design og bygging ble gjort av erfarne eksperter i et relativt nytt konsept med asfalterte pumptracks. På Hvalstad Aktivitetspark sin Facebookside finnes en film der pumptrackbanen testes med elrullestol. Parken var ikke helt ferdig da denne videoen ble spilt inn.


Pumptrackbanen i Hvalstad Aktivitetspark. Foto fra Hvalstad Aktivitetsparks Facebookside.

Betongpark

Planene for betongparken ble justert litt etter siste brukerinvolvering og inneholder et klarere hopp/flyout for scoot/sparkesykkel enn først tenkt, men samtidig beholdtes flyt/flow og parken har et par steder med sømløs overgang til pump track. Den ble støpt av erfarne eksperter på skatepark/betongpark.


Betongparken. I bakgrunnen syns også minirampen i rosa/lilla. Foto fra Hvalstad Aktivitetparks Facebookside.


Skisse av betongparken.

Flyttbare elementer

For å gi rullerne enda mer plass til å øve og litt variasjon har parken noen flyttbare hopp, rails, banks i materialet rampshield som er mer varig enn finer/tre.

Miniramp med spine

Denne kom på bestilling fra skaterne på Hvalstad som likte den på Rud og denne har en del av de samme funksjonene. Den er flyttbar dersom det vil være nødvendig en gang. Den er bygget i rampshield kjøreflate. 

3 mot 3-basketbane

I parken finnes også en 3 mot 3-bane med kurv, ny asfalt og oppmerking. Inntil banen ligger en treningspark med monkey bars og annen egenvekttrening. Elementene i treningsparken er montert og støpt i plasstøpt gummi på bakken. 3 mot 3-banen og treningsparken kan sees i bildet under.


Til venstre: Treningspark. Til høyre: 3 mot 3-bane. Foto fra Hvalstad Aktivitetparks Facebookside.

Diverse

I tillegg byr parken på nedgravde trampoliner, fallunderlag i kunstgress og gummi, sosiale soner med grillplass og benker og skogssti.

Prosessen

Prosessen har vært meget positiv og prosjektteamet har hatt tett dialog med Asker kommune. I tillegg har de hatt tett og ryddig dialog med ansvarlig utvikler for parken.
Det var meget viktig for prosjektteamet å ha tett dialog med brukere og ikke minst skole, FAU, vellet og det lokale idrettslaget. Helt fra starten av prosessen var arbeidsgruppen opptatt av universell utforming da Hvalstad skole er godt tilrettelagt for elever med forskjellige utfordringer.

Dette med å ha fokus på rulling for alle har vært en utfordring, som man trengte ekstra innsikt i. Her har parkutvikleren Betongpark Anlegg vært uvurderlige for arbeidsgruppen.

Økonomi og finansiering

Finansiering  Kapital
Egenkapital Hvalstad IL (gave)  300 000 kr
Frie midler fra Asker kommune  200 000 kr
Sparebankstiftelsen DNB  1 000 000 kr
Gjensidigestiftelsen  390 000 kr
Folkefinansiering (innsamling)  108 000 kr
Støtte fra Sykkelbyen Asker  455 000 kr
Støtte fra Kulturdepartementets tilskuddsordning for
Nyskapende Aktivitetsarenaer
2 108 000 kr
SUM  4 561 000 kr

 

Drift

Hvalstad Aktivitetspark er en betraktelig verdiøkning av Hvalstad skoles områder. Det er derfor naturlig at Asker kommune driver anlegget. Ansvarlig entreprenør har overlevert FDV-dokumenter som gjør at overtakelse og drift i kommunen blir så enkel som mulig. I tillegg blir daglig kosting og ryddig utført av ildsjeler, nærmiljø, SFO og naboer. 

Nøkkelpunkter

Hvalstad Aktivitetspark er en forsterking av Hvalstad skoles aktivitetsområder. At det totale tilbudet har økt, har medført at man ser en stor forskjell på bruk av totalområdet etter at parken var realisert.

Fokus på og gjennomføringen av universell utforming av rulleparken har ikke redusert vanskelighetsgraden for de som er opptatt av det. Rulledelen av parken er attraktiv for alle rullende. 

 

Annen informasjon

56 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i team": Nyskapende aktivitetsarena i Snillfjord (2019)

Utgangspunktet for dette EiT-prosjektet var å utvikle en aktivitetsarena på Krokstadøra som forbedrer oppvekstsenterets og idrettslagets fasiliteter, legger til rette for fysisk aktivitet for...

Innholdstype: Aktuelt
Illustrasjon av Blåbærhaugen sykkelpark (Dora Galveia, Hipp Hurra AS)

Aktuelt fra Blåbærhaugen sykkelpark i Harstad

I Blåbærhaugen Sykkelpark skal det legges til rette for at små og store i alle aldre og på alle nivå, ut i fra sine forutsetninger, kan drive med sykkel og oppleve idrettsglede, utvikling og mestring...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Utforming av det offentlige byrommet – hensikt kontra virkelighet (2018)

Studien "Design og Urban Public Spaces: Intent vs. Reality" undersøkte hvordan to utendørsanlegg for fysisk aktivitet i København ble benyttet av forskjellige brukergrupper, og hvordan det...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Utendørs aktivitetsområder for dansing (2012)

Oppgaven omfatter informasjon om breakedekker både for innendørs og utendørs bruk. Erfaringene og drøftingen er basert på fire ulike breakdanseanlegg hentet fra Norge og Ukraina.

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Basketballkurver

Dette verktøy omhandler basketballkurver, blant annet plassering av kurver. Verktøyet er laget sammen med Norges Basketballforbund.

Innholdstype: Aktuelt

Bordtennis for alle på Romerike

De siste fire årene har 36 nye utebord for bordtennis blitt utplassert på Romerike. Hvam IL og Haga IF har gjennom prosjektet "Bordtennis for alle på Romerike" skapt møteplasser for både...

Innholdstype: Verktøy

Brosjyre: Friplassen

Norges Friidrettsforbund har utviklet et konsept for nærmiljøanlegg som skal stimulere til aktivitet for alle. Anlegget, kalt "Friplassen", er lite og intimt, passer godt i nærmiljøet eller...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Friidrettshallen i Bærum Idrettspark. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Bærum idrettspark: Initiert av idretten - gjennomført av kommunen

Bærum idrettspark (BIP) er planlagt og utformet i et bredt samarbeid med idrettslagene i kommunen. Idrettsparken tilbyr en stor variasjon i aktiviteter, både sommer og vinter.

Innholdstype: Publikasjon
Logo NMBU med tekst

Fagrapport: Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for nærtur (2018)

Fagrapporten "Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for nærtur - Om kommunal og regional planlegging for etablering av turveier og turstier i nærmiljøet" tar utgangspunkt i at...

Sider