Hvalstad aktivitetspark, treningspark og 3 mot 3-bane
Anleggstype

Skoleanlegg

Her finner du informasjon om uteområder ved skoler, som også brukes som nærmiljøanlegg. Denne siden er laget i samarbeid med Tverga.

Om skoleanlegg

Skoler er arenaer der alle barn og unge oppholder seg store deler av dagen i oppveksten og har fått økende betydning, både i undervisningssammenheng og i fritiden. Som en av de viktigste sosiale møteplassene i nærmiljøet er skolen et viktig satsingsområde for egenorganisert aktivitet.

I rapporten Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid presiseres det at lokalisering av nærmiljøanlegg ved skoler gir spesielt god utnyttelse av anleggene. Det er store fordeler ved å samle og styrke nærmiljøanleggene, fremfor å bygge stykkevis og delt.

For å lykkes med gode skolegårder må også de fysiske og sosiale komponentene sees i sammenheng, og ikke isolert. Det vil si at vi i tillegg til gode aktivitetssoner, også må ha fokus på omkringliggende areal og sosiale soner.

Det har blitt startet opp en nasjonal arbeidsgruppe som skal arbeide for at uteområdene ved skoler får økt fokus på størrelse og kvalitet. Per 28. mai 2020 inngår Tverga sammen med institutt for landskapsarkitektur ved NMBU, Norske landskapsarkitekters forening, Naturvernforbundet, BAD, PARK og IDRETT, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund, Lala Tøyen og Asplan Viak.

Les mer på tverga.no: Barn trenger bedre og større uteområder på skolen