Logoen til Universell Utforming AS

Skiltveileder: Sørg for at alle finner frem

En veileder fra Universell Utforming AS

God og riktig skilting er essensielt for at alle skal finne frem, uavhengig av funksjonsevne. Denne veilederen vil hjelpe deg til å hjelpe andre med å finne veien.

Hvorfor er skilting viktig?

Formålet med skilting er at du skal vite hvor du er, finne veien dit du skal, samt forstå når du er kommet frem. Skilt gir informasjon, og både skilteren og skiltleseren har interesse av at informasjonen blir kommunisert og korrekt oppfattet.

Riktig skilting innebærer både plassering og utforming, og skiltene bør ha gode kontraster for å være lesbare for personer med nedsatt syn. Taktile (følbare) og auditive (hørbare) skilt er også et viktig tiltak for at alle skal finne veien, uavhengig av forutsetninger. 

Å sørge for universelt utformet skilting handler om at skiltingen skal være rettet mot, og kunne anvendes av, alle. Dette bidrar likestilling og inkludering. 

Om veilederen

Veilederen er utarbeidet av Universell Utforming AS, med formål om å hjelpe enhver person som skal bestille, prosjektere, levere eller montere skilt. Den inneholder en innføring i ulike virkemidler for orientering og veifinning, råd og tips for planlegging av skilting, eksempler, samt sjekklister. Det er skilting i nye skolebygg som er hovedfokus i veilederen, men den vil også være nyttig i andre tilfeller, slik som andre typer bygg, ved rehabilitering eller vurdering av eksisterende skilting. 

Skiltveilederen er publisert av det private konsulentselskapet Universell Utforming AS, med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

Les veilederen

Veilederen kan i sin helhet lastes ned fra universellutforming.no: skiltveileder, eller fra "Last ned"-boksen til høyre på denne siden.