Logo for organisasjonene IAKS Nordic og Tverga

Bli med på å transformere skolegården!

IAKS og Tverga inviterer til spennende webinar.

Skolegården er under forvandling - bli med på webinar og lær mer om hvordan du kan bruke skolegården som en læringsarena, og hvordan både elever, lærere og foresatte kan bidra til bedre uteareal.

Om webinaret

Torsdag 28. september kl. 10.00 arrangerer IAKS (International Association for Sports and Leisure Activities) og Tverga seminaret "Tenk utenfor klasserommet". Den ene arrangøren, IAKS, skriver selv: "Bli med å tenke utenfor klasserommet: Forvandle skolegårder til dynamiske miljøer for læring, vekst og lek. "

I en verden i rask endring, med en hverdag preget av redusert utelek og fysisk aktivitet blant barn, er det avgjørende med et skifte i utformingen av skolegårdene våre. Det ønsker IAKS og Tverga å gjøre noe med. Tverga er et ressurssenter for egenorganisert idrett og aktivitet. 

Webinaret er gratis, og du registrerer deg via sidene til IAKS Nordic:

Registrering og mer info om webinaret - nordic.iaks.sport.

IAKS Nordic legger også ut oppdateringer fortløpende på LinkedIn og Facebook. 

Hva kan du forvente?

Ekspertinnsikt: IAKS og Tverga stiller med flere kunnskapsrike representanter på webinaret, klare for å svare på dine spørsmål. Det inkluderer både forskere og personer som tidligere har stått for spennende oppgraderinger av utendørsareal. 

Det nye klasserommet: Arrangørene ønsker å vise deg hvordan skolegårder utvikler seg utover det tradisjonelle, der skolegården har mye potensial: Ved at uteområdene stimulerer til engasjement, kreativitet og pedagogiske resultater, kan de virke som en forlengelse av klasserommet. 

Samfunnsengasjement: Finn ut hvordan du involverer elever, foreldre, lærere, og fellesskap i designprosessen. Det kan gi spennende løsninger med fokus på engasjement og inkludering.  

Program

Webinaret har et omfangsrikt program, bestående av både foredrag, eksempler og case-oppgaver. Programmet i sin helhet finnes på webinarets påmeldingsside.