Logoen til Kommunesektorens organisasjon

Parker – Universell utforming for aktive og sosiale liv

Et temahefte fra Kommunesektorens organisasjon (2024)

Universelt utformede parker bidrar til at flere, uavhengig av funksjonsnivå, kan være aktive og sosiale i nærmiljøet. Det er gunstig for både den psykiske og fysiske folkehelsa. Kommunesektorens organisasjon har utarbeidet et temahefte som skal inspirere til bygging av universelt utformede parker med en rekke mønstereksempler.

Hva er universell utforming?

I heftet benyttes følgende definisjon av universell utforming: "Utforming av produkter og omgivelser som kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming." Universell utforming handler altså om å tilrettelegge for flest mulig, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne osv. 

Det presenteres også syv prinsipper for universell utforming: 

  1. Like muligheter for bruk

  2. Fleksibel i bruk

  3. Enkel og intuitiv i bruk

  4. Forståelig informasjon

  5. Toleranse for feil

  6. Lav fysisk anstrengelse

  7. Størrelse og plass for tilgang og bruk

Om heftet

Utover den generelle informasjonen om universell utforming, inneholder heftet en rekke eksempler på gode parker som er utarbeidet med tanke på universell utforming. Parkene presenteres med en artikkel, og hver artikkel avslutter med en faktaboks der løsningene blir presentert. Faktaboksen inneholder også punktet "Dette kunne vi gjort annerledes", slik at du kan lære av andres erfaringer. 

Les heftet

Vil du la deg inspirere av parkene i heftet? Heftet kan lastes ned fra "Last ned"-boksen til høyre på denne siden.