Badmintonsenteret i Kristiansand

Badmintonsenteret i Kristiansand

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Da Badmintonsenteret i Kristiansand åpnet sine dører i 1987, var hallen Norges første i sitt slag. 30 år etter er den fremdeles en godt fungerende hall og kjernen for badmintonaktivitet på Sørlandet. De grønne veggene gir god kontrast til badmintonballen og muliggjør gode balldueller.

Eier:Kristiansand kommune
Anleggstype: Badmintonhall
Areal: ca 3000 m2
Kommune: Kristiansand
Byggekostnad: 8,7 MNOK (1987)
Driftskostnad
Byggeår: 1987
Plassering: Kart

Bakgrunn

Badmintonsenteret i Kristiansand ble ferdigstilt i 1987 og var på den tiden en løsning på den dårlige hallkapasiteten i byen. Kristiansand badmintonklubb ønsket seg en egen hall og sikret seg tilskudd til byggeprosjektet gjennom å søke status som “Riksanlegg”. Med på kjøpet fikk de arrangementsansvar for EM i 1988. Klubbmedlemmer med erfaring fra byggebransjen var tungt involvert i byggeprossesen, noe som styrket kvaliteten i prosjektet.

Badminton har i mange tiår vært en populær idrett på Sørlandet, og klubbene i området har gjennom årene dyrket fram mange elitespillere. Badmintonsenteret er fremdeles en av få rendyrkede badmintonhaller i Norge. Til sammenlikning har København mellom 50 og 60 haller.

Anlegget

Hallen har et areal på ca 3000 m2 hvilket inkluderer spilleflate, tribune, kafe, klubbrom mm. Spilleflaten er på ca 26*47m, hvilket gir 9 baner til trening og 1-6 baner i konkurranser. Ved turneringer eller samlinger kan Odderneshallen, som ligger vegg i vegg og på samme plan, benyttes. Med dette utvides kapasiteten med 6 baner. Badmintonsenteret har faste tribuner med kapasitet på 300 personer, og ved bruk av teleskoptribuner økes kapasiteten til 1640.

I funksjonell utforming er det tatt spesielle hensyn til klubbens og idrettens behov. Dette gjør at hallen fungerer godt til formålet:

  • Takhøyde på minimum 9 meter.
  • Gode lysforhold med lyspunkter plassert mellom banene, ikke over
  • Lufthastigheter <0,2 m/s av hensyn til badmintonballen. Badmintonsenteret har diffus ventilasjon
  • God overnattingskapasitet i forbindelse med turneringer og samlinger.
  • Minimalt med dagslysinnslipp.
  • Vegger og tak i farger som står i kontrast til badmintonballen.

Drift

Kristiansand kommune har siden byggingen hatt ansvar for drift og tok etterhvert også eierandel i hallen. Vellykket drift av badmintonhallen forutsetter god dialog mellom kommunen og klubben, spesielt i forbindelse med styring av ventilasjon. Badmintonklubben har helt siden kommunen tok over driften vært en sterk pådriver for løpende vedlikehold. Dette er noe av grunnen til at hallen har holdt seg godt tross sine 30 år.

Klubben har ansvar for drift av kafeen og gjør også noe vedlikehold på dugnad.

Badmintonklubben er helt klart den største brukeren av hallen. Ved siden av de regelmessige treningene, avholdes det NM, europacup, samlinger og mindre turnering for alle aldersgrupper. På dagtid og i helger har andre hallidretter, feks håndball, treningstider i hallen.

Hallen er utstyrt med infrastruktur for TV-produksjon og har gjennom årene også vært arena for musikk og kulturarrangement.

Branninstrukser

Som eier er Kristiansand kommune forpliktet til å utarbeide branninstrukser for sine idrettsanlegg, og gjøre disse samt branntegninger kjent for alle leietakere. Her finner dere Badmintonsenterets brannplan(.pdf)

Annen informasjon

54 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Anleggsatlas fra Norges Håndballforbund

Anleggsatlas fra Norges Håndballforbund

Dette nettbaserte anleggsatlaset er laget av Norges Håndballforbund og gir en oversikt over håndballanlegg og håndballaktivitet i hele landet.

Innholdstype: Aktuelt
Logoer NSSF, NGTF og NBBF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 46

Norges Skiskytterforbund skriver om smørevett og avfallshåndtering, Norges Basketballforbund har vedtatt sin Anleggsplan for 2020-2024 og Norges Gymnastikk- og Turnforbund har lagt ut materiale fra...

Innholdstype: Verktøy

Arenakrav topphåndball

Arrangementene er elitehåndballens viktigste utstillingsvindu. Som et vesentlig element i arrangementet er selve spillearenaen. Norges Håndballforbund anser at arenaen er av så stor betydning for...

Innholdstype: Publikasjon
Logo NTNU

Artikkel: Brannenergi i flerbrukshaller (2019)

For å styrke det statistiske underlaget for brannprosjektering har det gjennom to masteroppgaver de siste årene blitt kartlagt brannenergi i ti flerbrukshaller i Oslo-området og ti i Trondheim-...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Basketballkurver

Dette verktøy omhandler basketballkurver, blant annet plassering av kurver. Verktøyet er laget sammen med Norges Basketballforbund.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Sandefjord Bueskyttere

Bugårdshallen og Sandefjord Bueskytterhall

En nytenkning innenfor flerbrukshaller i kombinasjon med spesialhaller. Hallen er bygget primært som en hverdagshall og treningshall, men med sin utforming og unike løsninger ligger det til rette for...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Friidrettshallen i Bærum Idrettspark. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Bærum idrettspark: Initiert av idretten - gjennomført av kommunen

Bærum idrettspark (BIP) er planlagt og utformet i et bredt samarbeid med idrettslagene i kommunen. Idrettsparken tilbyr en stor variasjon i aktiviteter, både sommer og vinter.

Innholdstype: Verktøy
Foto: Carl Celius

Danseanlegg - særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav til flerbrukshaller

Dette dokumentet presenterer spesielle krav og ønskemål for danseanlegg i en flerbrukshall. Dokumentet er skrevet av Norges Danseforbund.

Innholdstype: Verktøy

El-innebandy

Du finner her et hefte om el-innebandy, laget av Norges Bandyforbund. Heftet gir deg informasjon om regler og oppsett, men også tips til øvelser og trening.

Sider