Anleggsnytt fra særforbundene uke 48

Anleggsnytt fra særforbundene uke 48

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Norges Luftsportforbund skriver om årets Guide til vinterflygning, Norges Bandyforbund er kritiske til at Valle Hovin ikke blir islagt i vinter og Norges Skytterforbund rapporterer fra en rettssak mellom et skytterlag og en kommune angående støy fra en bane.

Norges Luftsportforbund har lagt ut sesongens guide til vinterflygning på sine nettsider. Denne er utarbeidet sammen med EAA 573, Norges Luftsportforbund, AOPA Norway og Luftfartstilsynet og oppdateres årlig. Les mer om guiden her: Guide til vinterflyging (publisert 15.11.2019)

I Oslo vil skøytetilbudet være redusert i vinter, og Norges Bandyforbund uroer seg for hva som vil skje neste sesong. Les mer hos Norges Bandyforbund: Frogner stadion redder hurtigløp i Oslo kommende sesong (publisert 25.10.2019)

Pistolbanen på Kurud i Akershus er tema i en konflikt mellom kommunen og skytterlaget, som nå havnet i retten. Norges Skytterforbund støtter opp klubben, og rapporterer på sine nettsider fra den pågående rettsaken. Bakgrunnen skal være støy og uenighet i hvilke støymålinger som er er riktig utført. Rapporten ligger her: Rapport fra rettssak mellom Oppegård Skytterlag og Oppegård kommune (publisert 18.11.2019)

Annen informasjon

33 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 15 - 2020

Norges Skøyteforbund presenterer sine anleggsprioriteringer og Norges Hundekjørerforbund har laget mal for grunneieravtale. I tillegg har særforbundene kommet med informasjon om hvordan, eller...

Innholdstype: Aktuelt
Logoer Norges Cricketforbund og Norges Skytterforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 3 - 2020

I slutten av desember kom nyheten fra Norges Cricketforbund at Sandefjords cricketspillere kan glede seg til å spille på et nytt anlegg. Norges Skytterforbund forteller at det har blitt avholdt et...

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 7 - 2020

Tryggere motocrossbaner, feltbanebyggerkurs og presentasjoner fra foredrag om bly og miljø - alt dette kan du lese om i denne ukens anleggsnytt fra særforbundene.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Oppvarming av tribuneseter i ishall (2015)

Oppgaven omfatter utvikling av et konsept for oppvarming i en ishall. Tre alternativer er diskutert, og konklusjon er at bruk av setevarme gir best komfort og lavest energibehov. Systemet er...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Vurdering av smeltevann fra innendørs ishall (2016)

Denne oppgaven, skrevet våren 2016 ved NTNU, undersøker potensialet for gjenbruk av smeltevann til isproduksjon og -preparering i en ishall.

Innholdstype: Veiledere
Baneanlegg for bueskyting

Baneanlegg for bueskyting

Du finner her en veileder for baneanlegg i bueskyting utarbeidet av Norges Bueskytterforbunds anleggsutvalg. Veilederen tar for seg trenings- og konkurranseanlegg for skive- og jakt/ feltskyting.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Sandefjord Bueskyttere

Bugårdshallen og Sandefjord Bueskytterhall

En nytenkning innenfor flerbrukshaller i kombinasjon med spesialhaller. Hallen er bygget primært som en hverdagshall og treningshall, men med sin utforming og unike løsninger ligger det til rette for...

Innholdstype: Veiledere

Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988

Du finner her forskrifter, utforming og sikkerhetsbestemmelser for sivile skytebaner.

Innholdstype: Aktuelt

Fremtidens idretts- og fritidsanlegg - status i Sverige

I slutten av januar ble konferansen "Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar" arrangert i Sverige. GIA deltok på konferansen for å holde seg oppdatert på hva som skjer innen...

Innholdstype: Veiledere

Generelle tekniske regler

Dette er en veileder med tekniske regler for skyttersporten. Veilederen er utarbeidet av Norges Skytterforbund med grunnlag i International Shooting Sport Federations General Technical Rules. Dette...

Sider