Oversiktsbilde over Klanten flyplass
Gjerde av netting
Oddgeir Leikvold, Odd Roger Fremstad og Kjell Åge Narum.
Bygging av klubbhus
Oversiktsbilde over Klanten flyplass 2011
Flyplan

Klanten flyplass

"Ei drensgrøft her, et vedtak der, en søknad etter hvert"

På Golsfjellet finner du Klanten flyplass, som er anlegget til Hallingdal flyklubb. Opprinnelig var det en nødlandingsplass for Forsvaret, men i dag drives det idrett her, året rundt. Anlegget har blitt bygd opp over lang tid - i over 30 år - og er et eksempel på at gode anlegg ikke trenger å være komplette fra dag én. Anlegget er anbefalt av Norges Luftsportforbund.

Bakgrunn

Det var på 50-tallet at flystripa på Klanten flyplass ble anlagt av Forsvaret, da som nødlandingsplass for fly i trening i fjellområdene rundt om. Anlegget har blitt utbedret over en lengre periode, og de siste 30 årene har banen fått en rekke oppgraderinger for å opprettholde aktiviteten, samt for å legge til rette for mer variert aktivitet.

Et av tiltakene som har vært gjort for å modernisere anlegget, har vært å gå fra gress til grus og gress, i tillegg til at deler av banen i dag asfaltert. Dette har lagt til rette for mer variert luftaktivitet, deriblant modellflyvning.

Anlegget

Anlegget ligger på Golsfjellet, en halvtimes kjøretur fra Gol sentrum. Brukerne er alle med luftsportsinteresse, fra de som driver med seilfly og motorfly til de som driver med modellfly.

Som en del av anlegget finner du:

  • Klubbhus
  • Hangar
  • Verkstedhangar
  • Sammenhengende flystripe med sømløs overgang mellom 600 x 11 meter asfalt og 400 x 50 meter gress.

Anlegget er utarbeidet slik at det er mulig å holdet det åpent både vinter og sommer.

Utleie og flerbruk

For å sikre variert bruk og inntekter, har anlegget har vært utleid til f.eks. dekktesting for biler og annen bil og lastebilkjøring. Dette er en fin inntektskilde for klubben, et godt tiltak for at anlegget skal enda flere aktive brukstimer.

Klanten flyplass
Foto: Hallingdal Flyklubb

Prosessen

Anlegget Klanten flyplass er bygd opp over flere år, med små og store utbedringer. Vinteren 2009 og våren 2010 ble banen planert, og det ble lagt grus slik at man fikk en planert flystripe på 600 x 11 meter. Sommeren 2011 ble banen oppgradert, og det ble lagt 600 x 11 meter asfalt på gruspartiet i tillegg til at banen ble forlenget med 200 x 50 meter gress i hver ende. Vinteren 2012 startet arbeidet med å bygge klubbhus av dobbel størrelse. Og i 2015 sto et nymalt klubbhus klart.

For større arbeider har ekstern entreprenør vært leid inn.

Brukermedvirkning

For å sikre god brukermedvirkning, har det blitt gjennomført klubbmøter hvor alle medlemmer har vært invitert. Agendaen for disse møtene har vært å orientere om planer og prosess for anlegget som helhet, samt ta imot synspunkter og endringsforslag. 

Økonomi og finansiering

Utbedringene er finansiert med spillemidler, mye dugnadsinnsats, lån og egenkapital.

Drift

Vinterstid må banen brøytes, og banemarkeringer må være synlig hvis banen skal brukes.