Kuleisen sett utifra
Sponsorvegg ved inngangen til Kuleisen
Blankpolert is
Skytebane i Kuleisen
Sitteplasser i kantina i Kuleisen
Discolys i curlinghallen i Kuleisen
Dekket til fest i sosialt rom i Kuleisen
Bord dekket til fest i sosialt rom i Kuleisen
Julestemning i sosiale soner
Curlingbaner i Kuleisen
Curlingbaner i Kuleisen
Standplasser pistolskyting Kuleisen
Pistolbaner i Kuleisen
Fasade Kuleisen
Byggeplass Kuleisen
Bygging innendørs i Kuleisen, under oppføring.
Belyst hall i vintermørker.

Kuleisen

Flerbruksanlegg med fokus på konsentrasjon

Kuleisen er et resultat av et spennende samarbeid mellom curling og pistolskyting - noe som kanskje gjør hallen til et av landets mest unike anlegg? Anlegget ligger i Haugesund idrettspark, med Haugesund ishall som nabo. Kuleisen er anbefalt både av Norges Curlingforbund og Norges Skytterforbund.

Bakgrunn

Helt siden sin etablering i 1964 hadde Haugesund Pistolklubb vært på utkikk etter egne lokaler. Dette var også tilfelle for det relativt nystiftede idrettslaget Haugesund Curlingklubb (stiftet i 2012). Idrettsrådet i Haugesund satte de to klubbene i kontakt med hverandre og sammen har man bygget en unik flerbrukshall.

Første arbeidsmøte fant sted i november 2014, første spadetak ble tatt i november 2017 og i januar 2019 stod Kuleisen ferdig.

I startfasen for prosjektet skrev klubbene på sine prosjektnettsider at "Fokus er at hallen skal bli en møteplass for ALLE – fungere som et naturlig møtested for utøvere og andre i idrettsparken i Haugesund. Både pistol skyting og curling kan defineres som konsentrasjons sport. Dette kan i de aller fleste tilfeller være et godt supplement til fotball, håndball, turn, svømming etc. for bedre resultat. Curling og/eller skyting kan være med å utvikle balanse, konsentrasjon, presisjon, mental styrke, samarbeidsevne og taktiske egenskaper til nytte i skole, idrett, arbeid og på annet vis".

Anlegget

Kuleisen ligger i idrettsparken i Haugesund. Både curling- og skyteanlegget er egnet for lokale så vel som internasjonale konkurranser. I 2019 ble blant annet NM i curling arrangert her.

Hallen er på 3 000 kvadratmeter, fordelt på to etasjer. Første etasje rommer hovedsakelig pistolklubben, mens curlingklubben hovedsaklig bruker andre etasje.

Første etasje

I første etasjen finnes:

 • Skytehall
 • Klubbrom
 • Sekretariat
 • Tre møterom
 • Toaletter
 • Vrimlearealer

Skytehallen inneholder:

 • 50 meter skytebane, med opptil 12 standplasser
 • 25 meter skytebane med opptil 24 standplasser.
 • 10 standplasser til 10 meter luftpistol. Totalt kan man ha 70 standplasser på 10 meter luftpistol.

Det er muligheter til å endre vegg, belysning og luft etter hvilken øvelse som skal gjennomføres.

Andre etasje

I etasje to er det:

 • 4 fullskala curlingbaner
 • Klubb-lounge
 • Kontorer
 • Garderober
 • Møterom
 • Selskapslokale
 • Kafé, med Wifi og utsikt ut mot curlingbanene

Tegninger

Du kan laste ned tegninger fra "Last ned"-boksen.

Prosessen

Sivilingeniørene Nordbø & Seglem AS har vært prosjekt- og byggeledere, mens arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke har stått for tegningene. Begge klubbenes forbund, dvs. Norges Curlingforbund og Norges Skytterforbund, har vært til stor hjelp underveis i prosessen.

Idrettslagene har hatt god kjennskap til sine medlemmers utdanning og erfaring, som har medført at planleggingen har vært effektiv, og dugnad og egeninnsats fra klubbene har vært optimalisert.

Økonomi og finansiering

Byggekostnad og finansiering

Hallen fikk en prislapp på ca. 42 millioner kroner ekskludert moms. Kommunal garanti for spillemidler var på 16,65 mill.

Etter utbetaling av spillemidler (som forventes utbetalt innen 2021-2022) vil det gjenstå et langtidslån på ca. 15 mill. kroner.

Finansieringen er løst med:

 • Spillemidler
 • "Programsatsningsmidler" fra Kulturdepartementet for curlinganlegg: 4 mill. kr.
 • Crowdfunding
 • Kommunale tilskudd
 • Dugnad
 • Sponsor/Gaver
 • Egenkapital
 • Lån

Driftsinntekter

Kuleisen har alle sine inntekter via leieavtaler med klubbene.

Hovedinntekten til curlingklubben er utleie av banene til curlingaktivitet (estimert 300 utleide baner/år, ca. 800-900 000,- i inntekter). Pistolklubben baserer store deler av inntekten sin fra medlemskontingenter/treningsavgifter, samt salg av ammunisjon og lignende.

Drift

Anlegget drives i dag (2021) på dugnad, med innkjøp av noen tjenester som vask, service på maskiner og lignende.

Nøkkelpunkter

Samarbeid på tvers av idrettslag

Idrettsrådet i Haugesund anbefalte at de to idrettslagene samarbeidet for å få finansiert og realisert prosjektet. Dette samarbeidet skulle vise seg å fungere så godt at det vil bli brukt som mal for fremtidige prosjekter i kommunen.

Kjøling fra naboen

Kuleisen er bygget inntil Haugesund ishall og i mulighetsstudien ble det skissert 2 alternativer:

 1. Bruke ledig kapasitet fra kjøleanlegget i ishallen til kjøling av curlingbanene
 2. Kjøleanlegg dedikert curlingbanene, anslått kostnad 4 mill.

Her ble alternativ 1 valgt, men det viste seg at prosjekteringen i eksisterende anlegg hadde vært for dårlig og Haugesund kommune måtte derfor oppgradere/investere i en ekstra kjølekompressor. Denne har som eneste oppgave å forsyne Kuleisen med kjøling, og driftskostnad for kjøling blir viderefakturert til curlingklubben.

Les mer / Referanser

Informasjonen i denne artikkelen har vi enten fått direkte fra Kuleisen, eller på nettsidene vi lenker til under. Bildene er delt med tillatelse fra Kuleisen. Vi anbefaler at du leser mer om anlegget på disse sidene!

Om Kuleisen - kuleisen.no

Mulighetsanalyse for flerbrukshall - Haugesund pistolklubb (publisert 11.05.2015)

Nye lokaler - Haugesund pistolklubb (publisert 18.11.2015)

Ber om DIN hjelp til å bygge en ny idrettshall - Haugesund Avis (publisert 16.12.2016)

Pistol- & Curlinghallen «Kuleisen» reises snart. - næringsforeningen Haugalandet (publisert 29.03.2017)

Pistol- og Curlinghallen et skritt nærmere realisering - Karmønytt (publisert 26.04.2017)

Den nye pistol- og curlinghallen blir en realitet: Får fire millioner kr. - Haugesund Avis (publisert 09.05.2017)

Fra sopp til katedral - skyting.no (publisert 03.10.2017)

Gravingen har startet, HPC AS - Haugesund pistolklubb (publisert 16.11.2017)

– Hvis folk hadde visst hvor mye som kreves - Haugesund Avis (publisert 03.09.2018)

Unikt i verden: Flerbrukshallen «Kuleisen» er nå offisielt åpen - skyting.no (publisert 18.01.2019)

NM i ny hall - næringsforeningen Haugalandet (publisert 31.01.2019)