Logo Norges Luftsportforbund

Veileder for vinterflyging

Vintersesongen fører gjerne til mindre flyging i Norge, men dersom du tar nødvendige forhåndsregler er det fullt mulig å fly sikkert om vinteren og både ha glede og nytte av flyet eller helikopteret i denne perioden av året. Veilederen for vinterflyging er utarbeidet sammen med Norges Luftsportforbund, AOPA Norway og EAA 573.

Nettbasert veileder finner du her: Veileder for vinterflyging 2021.