Ikon turn

Turnapparater og faste installasjoner

Teknisk beskrivelse av apparater og faste installasjoner i basishall og idrettshall/gymsal

Dette dokumentet fra Norges Gymnastikk og Turnforbund beskriver turnapparater, utstyr mv.

Dette dokumentet er en anbefaling med beskrivelse av generelle funksjons- og ytelseskrav, samt tekniske krav til inventar, utstyr og apparater i basishaller, idrettshaller og gymnastikksaler. Utstyr og apparater til alle aktiviteter innen gymnastikk og turn er beskrevet.

Listen er ikke utfyllende, men inneholder de fleste apparater som benyttes i dag. Det finnes imidlertid en rekke ulike metodiske apparater og alle disse er ikke tatt med i oversikten.