ung man som utøver parkour på et torg i en by
Anleggstype

Parkouranlegg

Her finner du informasjon om parkour og parkouranlegg.

Om parkour

Parkour er kunsten å komme seg fra A til B, på en effektiv måte, og med flyt. Parkour inkluderer mange bevegelsesformer, som f.eks. løping, klatring og rulling, tilpasset hindringer mellom A og B.

Parkour som konkurranseidrett

Det finnes to grener som man konkurrerer i (i Norge); parkour/speed run og tricking/freestyle.

Parkour/speed run

I parkour/speed run skal utøveren komme seg fortest mulig fra start til mål, ved å forsere hindringer på veien - på den mest effektive måten. Man kan trene parkour innendørs i gymsal eller idrettshall, med standard utstyr som kasser, benker, stoler mv. som hindringer. For utendørs trening kan man bruke naturlige omgivelser - både byen og skogen/parker kan man finne hinder å forsere. Nærmiljøanlegg for parkour vil også kunne fungere som treningsarena.

Tricking/freestyle

I grenen tricking/freestyle skal utøveren forsere hindringene med størst grad av kreativitet og stil. Treningsarenaer for tricking vil være en åpen flate, f.eks. kampidrettmatter, parkett eller utendørs på gress. Tricking på hardere underlag som asfalt og betong kan medføre skader eller slitasje.

Les mer om parkourgrenene på Norges Gymnastikk- og Turnforbunds nettsider

Les mer parkour på Tvergas nettsider

Les mer om tricking på Tvergas nettsider

Tverga

Tverga er ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge. I stedet for å organisere alle de selvdrevne miljøene, skal Tverga gjøre dem i stand til å sette egne initiativ i system, innenfor rammene av offentlig forvaltning. Tverga skal hjelpe kommune-Norge til å bli gode på tilrettelegging for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, så barn og unge opplever at det blir mer moro der de er!

Ta kontakt med Tverga dersom du trenger veiledning om tilrettelegging for parkour i nærmiljøet:

Tvergas nettside

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Siden 2019 er parkour en del av Norges Gymnastikk- og Turnforbund, med fokus på breddeaktivitet.

Ta kontakt med forbundet dersom du har spørsmål om parkour/tricking eller anlegg for parkour og tricking:

Hjemmeside NGTF - Parkour