Illustrasjonsbilde av Amerikanske idretter, med cheerleading, amerikansk fotball og

Informasjon om krav til idrettshaller for amerikanske idretter

Her finner du behov og krav til innendørs anlegg for utøvelse av de amerikanske idrettene cheerleading, performance cheer og ultimate.

Cheerleading og performance cheer

Gulvareal

Mattene som må brukes i cheerleading er 16 x 14 meter for en konkurranseflate. Man kan trene på litt mindre flater. I en 20 x 24 meter hall kan man for eksempel legge ut matter så to lag kan trene samtidig.

Tak

Anbefalt takhøyde er 9 meter. Absolutt minimum er 7 meter takhøyde, og da fri høyde til det laveste av armatur eller annet som henger ned fra taket.

Belysning

God avskjerming av sterke lyskilder er viktig, punktlys er ikke bra. Utøverne har blikket rettet oppover i kast og mottak av kast.

Utstyr

Matter som er 2 x 14 meter per rull, vanlig frittstående matter som også brukes i turn. 8 ruller tilsvarer ett konkurransegulv. En del klubber bruker også airtrack, trampoline og tjukkas for å trene turnelementer.

Lagerrom

Som kan ta minst 8 matteruller. Gjerne også plass til trampoline og tjukkas.

Musikk

Musikkanlegg med høyttalere brukes for trening.

Innendørs ultimate (lagidrett med frisbee)

Gulvareal

Som en håndballbane.

Merking

Ingen krav. De bruker en målsone som de merker selv.

Tak/lys/vegger

Ingen spesielle krav.   

Utstyr

Veldig beskjedent og det bringes med til trening.