Bilde av ThonHallen innendørs der man kan se de to hallflatene
Bilde som viser ThonHallen fra utsiden, der man ser den grønne fasaten med et menneske gående forbi.
Bilde som viser tribunen i ThonHallen, der denne er lokalisert på den ene lanhgsiden i hallen, og laget av treverk.
bilde av garderoben, der gulvet er grønt, og den ene sideveggen er lysegrønn
Bilde av en av garderobene, der veggene er grønne
Bilde av en stor tretrapp i ThonHallen der brukere kan slappe av og sitte ned
Bilde av foajeen, med lyserosa gulv og røde vegger

ThonHallen

Prakteksempel på offentlig-privat samarbeid!

Da Olav Thon Gruppen fortalte at de ville bygge ut Triaden kjøpesenter, åpnet en gyllen mulighet seg for Lørenskog kommune. Olav Thon Gruppen ønsket å bygge en flerbrukshall i tilknytning til det nyrenoverte senteret, og oktober 2022 gikk jubelen i taket. Etter 20 år hadde cheerleadingklubben NRC Tigers fått sitt første tilpassede cheerleadinganlegg.

Anlegget er anbefalt av Norges Amerikanske Idretters Forbund.

Bakgrunn

Høsten 2022 feiret Norges største cheerleadingklubb NRC Tigers sitt 20-årsjubileum, til tross for dette hadde de i alle år manglet en egnet hall for cheerleading. I 20 år har de holdt til i en nedlagt lompefabrikk, en gammel lagerhall med dieselaggregat i det ene hjørnet, og siden 2016 i en plasthall på Løkenåsen der det var 10–12 grader om vinteren og 30 grader om sommeren. Treningsforholdene hadde vært langt fra optimale, så da de unge cheerleaderne kunne innta den nye hallen, var gleden til å ta og føle på. 

– Det har vært musefeller i alle hjørner, og ja, i det hele tatt, uttalte Morten Høgberg, tidligere leder av klubben, til Romerikes Blad på åpningsdagen oktober 2022. 

Nå var det like før klubben kan ta i bruk den helt nye ThonHallen, som ble bygget og tilpasset for deres bruk.

Hallen åpnet etter bare 14 måneders byggearbeid, der Olav Thon Gruppen står som eier av hallen, ettersom den er tilknyttet det nylig utvidede Triaden kjøpesenter. Det er nettopp utvidelsen av kjøpesenteret som satte i gang byggingen av hallen, der Olav Thon Gruppen selv kom med ideen om en idrettshall i tilknytning til det nyrenoverte kjøpesenteret. Det var meget beleilig for en kommune som sliter med hallmangel kombinert med stor befolkningsvekst. Som en del av avtalen, signerte Lørenskog under på en langsiktig leieavtale med eiendomsgiganten.

Anlegget

ThonHallen er en del av Triaden kjøpesenter på Romerike, plassert sentralt i Lørenskog sentrum. Hallen har et areal på 3500 m², og består av to handballflater/seks enkeltbaner for aktivitet, vestibyle, en sosial sone med kafé/kjøkken og utsikt til banene, tribune, møteromsfunksjoner, toaletter, garderober, lager og styrkerom. Den ene av de to hallflatene er forbeholdt cheerleading, der NRC Tigers disponerer denne fast. Det kommer godt med for en klubb som har 2100 treningstimer i uka. 

Den andre håndballflaten brukes som en klisterfri håndballbane, og leies av klubber i regionen.

NRC Tigers benytter sin halldel fra klokka 16–23 hver dag, samt arrangerer konkurranser i helgene. På dagtid benyttes hallen av Wang Toppidrett og andre skoler i nærmiljøet, samt enkelte andre aktører. 

En nedsenkbar skillevegg gjør det mulig at flere aktører bruker hallen samtidig. 

Bilde som viser en skillevegg som kan tas ned mellom de to håndballflatene
SKILLEVEGG: De to håndballflatene kan skilles fra hverandre, noe som muliggjør sambruk og engasjement fra flere aktører på samme tid. Foto: Helling Arkitekter

Inspirert av 80-tallet

Triaden kjøpesenter ble bygget på 80-tallet, noe arkitekten har latt seg inspirere av. Hele fargekonseptet er nemlig inspirert av nettopp 80-tallet, med farger som rød, grønn, gul og oransje. 

Helling Arkitekter, som prosjekterte flerbrukshallen, skriver at fargekonseptet ble gjennomført i liten og stor skala i samtlige områder, som inkluderer alt fra fasadedesign, innvendig bærekonstruksjon, kommunikasjonsveier, sosiale soner, garderober, møterom og selve hallen. Arkitekt Rakel Helling forteller videre om et stramt budsjett for hallen, som det ofte er i haller. 

– Selv er jeg en aktiv volleyballspiller, og har vært i mange haller opp igjennom. De nye er ofte hvite og grå, og identitetsløse. Vi brukte derfor farger der dette ikke ga noe merkostnad, og satte sammen en palett som var delvis inspirert av 80-tallet. Vi valgte oss grønn, rosa, burgunder og hvit, flere av dem i en pastell-variant.

Bilde som viser 80-tallselementene, der i blant røde dører, grønne dører og andre farger fra 80-tallet.
80-TALLET: Triaden kjøpesenter hadde sin første åpningsdag på 80-tallet, noe arkitektene har latt seg inspirere av. De har brukt en fargeprofil hentet rett fra det glade 80-tall, der grønn, rosa, burgunder og hvit går igjen i hele flerbrukshallen. Foto: Helling Arkitekter

Spesifikasjoner ved anlegget

 • Benytter fjernvarme
 • Byggherre ThonGård AS
 • Totalentreprenør: Stø Entreprenør AS
 • Type entreprise: Samspillsentreprise. STØ Entreprenør fikk oppdraget av Thongård AS, da de allerede var entreprenør for utbyggingen av Triaden. 

Elektrisk arbeid

Elektrikerselskapet Elektro Norden har utført komplette elektroinstallasjoner i Triaden idrettshall. Det inkluderer:

 • Generelle elektroinstallasjoner
 • Belysning
 • Brannvarsling
 • Nødlys
 • Data spredenett
 • Kabling for automasjon
Bilde av automasjonanlegget i Thonhallen
AUTOMASJON: ThonHallen har et moderne elektrisk anlegg preget av automasjon og driftssikre løsninger. Den bruker fjernvarme som sin primære varmekilde, der et eget rom er satt av til nødvendige tekniske løsninger. Foto: Elektro Norden

Prosessen

Som Norges største cheerleadingklubb, med omtrent 700 medlemmer, hadde anleggssituasjonen vært kritisk i lang tid. Lørenskog kommune hadde flere ganger prøvd å gjøre noe med situasjonen, med flere utredninger for et permanent, tilpasset anlegg. Kommunen hadde utforsket nær alle mulige tomter i Lørenskog, men dessverre uten hell, og var rådville for hva de skulle gjøre med den store cheerleadingklubben. Men så kom Olav Thon Gruppen på banen. 

– Ideen om en idrettshall hadde sitt utspring i at Olav Thon Gruppen var i dialog med privatskole om etablering ved Triaden, der skolen ønsket treningsfasiliteter nær øvrige fasiliteter. Olav Thon Gruppen tok så ideen videre med Lørenskog kommune og lokale idrettslag for å se om det var mulig å fylle en hall også kveldstid, kan Rakel Helling, daglig leder i Helling Arkitekter, fortelle til Gode Idrettsanlegg. 

Til tross for at det ikke ble etablert skole, forfulgte Olav Thon Gruppen og kommunen muligheten. Etter nært og godt samarbeide med politikere og administrasjonen, ble det funnet en løsning som muliggjorde etablering av ny idrettshall, der NRC Tigers bruker hallen fast hver ettermiddag og kveld, i tillegg til at en rekke andre aktører benytter seg av de flotte aktivitetsflatene. 

– At Thon ønsket å ha oss med på laget for å bygge en ny flerbrukshall var en ren gave, sier virksomhetsleder i park, idrett og friluftsliv, Rakel Rauntun, og legger til at de setter pris at Thon gruppen tar et slikt samfunnsansvar, spesielt i en kommune der befolkningsveksten er svært høy, samt stor arealknapphet. Alle skolene i kommunen har nærmest doblet elevmassen de siste 6–7 åra.

Hallen kom på plass til tross for at den nylige vedtatte reguleringsplanen for tomten ikke dekket formålet «idrettshall». Likevel klarte Olav Thon Gruppen og kommunen å komme fram til en løsning som var svært gunstig for begge parter. 

Vinn-vinn

Også leder for Triaden kjøpesenter er fornøyd med den nye hallen, selv om den kostet 87 millioner. Senterleder Jørgen Lund Solvei forteller at de tidlig så en kommersiell verdi i samarbeidet, der foreldre for eksempel kan ta seg en handletur på kjøpesenteret mens barna trener i den nye hallen. 

Bygget for et godt klubbmiljø

Hallen kommer godt med for en klubb som i lang tid har holdt til i midlertidige lokaler. Det har påvirket klubben negativt, der medlemmene kommer rett til treninga, og drar så fort treningen er over. Med denne hallen derimot, ligger forholdene til rette for å bygge et godt klubbmiljø, også utenfor treningene.

Sentralt i ambisjonen om at hallen skal bli et oppholdssted er den fullt utstyrte kiosken. Den legger til rette for at utøvere og trenere kan komme til hallen for å gjøre lekser og spise litt fornuftig mat i forkant av trening, forteller Høgberg. I tillegg inneholder hallen en flott tribune, der foreldre kan bli kjent med hverandre, samtidig som de bivåner barna deres drive flott akrobatikk i hallen. Tidligere har dette ikke vært mulig. 

Møteromsfunksjonene har også hatt en svært positiv effekt, der all klubbdrift i dag skjer i de samme lokalene som utøverne trener. 

Bilde av den sosiale sonen under Halloween, der det er pyntet og satt ut møbler
HALLOWEEN: De sosiale sonene brukes flittig, blant annet til arrangementer som Halloween. Her har ivrige foreldre fra NCR Tigers pyntet til skrekk og gru, der utøverne samlet seg til halloween-fest i etterkant av trening. Foto: NCR Tigers

Skulle opprinnelig bygges i tre

Helling arkitekter forteller at hallen opprinnelig ble planlagt i treverk, men på grunn av at hallen måler ni meter i høyde, måtte konstruksjonen bli omprosjektert til stål. Det medfører at tribunen er det eneste elementet som er i treverk. 

Illustrasjon av slik hallen først var tenkt, med konstruksjon og tribuner i treverk.
TREVERK TIL BESVÆR: ThonHallen var egentlig prosjektert til å bygges i tre, men på grunn av kravet om takhøyde på ni meter, ble hallen omprosjektert til å ha konstruksjon av stål. Illustrasjon: Helling Arkitekter

Samspill og utfordringer

Hele prosessen og gjennomføringen har vært preget av godt samspill med byggherre, kan entreprenøren STØ Entreprenør AS forteller. De vektlegger et svært godt samarbeid med byggherre, der de sammen har kommet fram til gode løsninger som ser bra ut, og har gunstige driftsmessige løsninger som sikrer at hallen opprettholder standarden i lang tid framover.

De peker likevel på enkelte utfordringer, som økte råvarepriser og lengre leveringstider på varer har skapt utfordringer. At de tidlig ble engasjert i prosjektet har gjort situasjonen noe enklere, da de på et tidlig tidspunkt fikk avklart materialbruk med byggherre og arkitekt, blant annet endringen fra treverk til stål. Det var en viktig faktor for at hallen åpnet til avtalt tid. 

STØ har i stor grad benyttet kjente underentreprenører som de tidligere har samarbeidet med, og som de veit at de kan stole på. 

Økonomi og finansiering

ThonHallen, hadde opprinnelig en kostnadsramme på 70 millioner kroner eks. mva., noe som landet på totalt 87 millioner. Hallen er finansiert og eid av Olav Thon Gruppen, med Lørenskog kommune som langsiktig leietaker. 

Drift og vedlikehold

Hallen forventes å ha omfattende bruk, ikke bare av NRC Tigers, men også av andre lokale aktører som Wang toppidrett og skoler i nærområdet. Den vil være tilgjengelig uten treningstider, noe som gjør den tilgjengelig for alle når som helst.

Betydelig bruk setter høye krav til drift og vedlikehold, der det er Lørenskog kommune som drifter og vedlikeholder hallen. De har også FDV-ansvaret.

Nøkkelpunkter

Her er en norsk oversettelse av de fem nøkkelpunktene som beskriver det beste ved ThonHallen:

 • Spesialtilpasset for cheerleading: ThonHallen er spesialtilpasset for cheerleadingaktiviteter, og møter NRC Tigers' langvarige behov for et egnet trenings- og arrangementslokale.
 • Flerfunksjonell og god tilgjengelighet: Hallens 3500 m² inkluderer allsidige idrettsfasiliteter, en sosial sone med kafé, tribuner og møterom, noe som gjør den til et sentralt sted for ulike samfunnsaktiviteter.
 • Strategisk plassering med samfunnsfokus: Som en del av utvidelsen av Triaden kjøpesenter, gjør hallens plassering i sentrale Lørenskog den lett tilgjengelig og fungerer som et samfunnsorientert sted, som vektlegger lokal utvikling og sosialt engasjement.
 • Livlig og nostalgisk design: Inspirert av 80-tallet, skaper hallens fargeskjema og arkitektoniske design en livlig og innbydende atmosfære, noe som forbedrer den totale brukeropplevelsen.
 • Samarbeid og støtte fra samfunnet: Hallens utvikling, et samarbeid mellom Olav Thon Gruppen og Lørenskog kommune, er et eksempel på et vellykket offentlig-privat partnerskap, som adresserer samfunnets behov og fremmer et sterkt lokalt sports- og sosialmiljø.

Les mer/ referanser

Les mer om hallen via snarvei-menyen under. Gode idrettsanlegg retter en stor takk til alle bidragsytere!