Anleggstype

Disksportanlegg

Her finner du informasjon og lenker knyttet til disksport. Disksport er et samlebegrep på alle idretter der man bruker en skjenebrett (disk/frisbee).

Om disksport

Discathon

Discathon er en gren der spillerne kaster disker rundt en merket bane, ca. en kilometer lang. Grenen er en blanding mellom terrengløp og slalåm. Banen inneholder et bestemt antall porter (f.eks. naturlige hinder som trær og lyktestolper). Hver port viser hvilken vei disken må gå, men derimot behøver ikke spilleren å passere på samme måte. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Diskgolf

Diskgolf spilles som ballgolf, men man bruker disker istedet for ball og kølle. Man teller antallet kast fra et merket utkastfelt til "hullet". På permanente baner er “hullene” metallkurver, men man kan stort sett spille hvor som helst. Hullene kan f.eks. være lyktestolper, søppelkurver og trær. Banen består normalt av 9, 18 eller 27 hull.

Se egen side: Anleggstype Diskgolfbane

Double Disc Court (DDC)

Double Disc Court (DDC) spilles på en bane som består av to spillområder, hver på 13 x 13 meter, med 17 meters avstand. Det spilles med to disker og det er to spillere på hvert lag som forsvarer hver sin sone. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Freestyle

Et freestyle-lag består av 2-3 spillere som utfører et så avansert program som mulig, i løpet av en fast tidsperiode på 4-5 minutter. Spillerne spinner disken på neglene og gjør mest og vanskeligst mulig triks; delvis koreografert til musikk, delvis improvisert. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Guts

Guts er et lagspill hvor hvert lag består av fem spillere. De står oppstilt på en rad, med motstanderlaget midt imot, 14 meter mellomrom. Avstanden A-B (linjen) bestemmes ved at spillerne stiller seg opp og strekker ut armene. Den gjeldende avstand er da fra fingerspissene til de to som står ytterst i raden. Det gjelder å kaste disken så hardt og med så mye spinn at motstanderlaget ikke greier å ta imot den med en hånd på linjen.

Lengde

I denne grenen gjelder det å kaste så langt som mulig. I konkurranse har man 2,5 minutter på å kaste 5 disker. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Presisjon

I presisjon skal man kaste 28 disker mot et mål som er 1,5 x 1,5 meter stort. Man har 7 minutter på seg til å fullføre alle kastene. Se mer informasjon under Banemål og tekniske krav.

SCF - MTA/TRC

Self-caught Flight (SCF) går ut på å kaste disken, for siden å fange sitt eget kast med en hånd. SCF krever et ganske stort område; en flat gressplen på ca. 125 x 125 meter er det ideelle SCF-feltet. Det er viktig at det ikke er groper, hull, stener osv. på plenen. Det finnes to typer SCF: MTA (Maximum Time Aloft) og TRC (Throw Run Catch). Se mer under Banemål og tekniske krav.

Ultimate

Ultimate er en lagidrett med høyt tempo som spilles enten ute eller inne. Utendørs måler banen normalt 100 x 37 meter, og det er der landslagskampene spilles. Innendørs brukes normalt en håndballbane. Les mer under Banemål og tekniske krav.

Norges Amerikanske Idretters Forbund

Disksport organiseres av Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF). NAIF er organisert som et fleridrettsforbund, der hver idrett er en seksjon med seksjonsledelse og underliggende komiteer.

De ulike idrettene er:

  • Amerikansk fotball
  • Cheerleading
  • Disksport
  • Lacrosse

Innenfor hver idrett finnes det ulike grener, som alle kan ha ulike anleggsbehov. Ønsker du å få vite mer om amerikanske idretter, ta kontakt med forbundet: naif@amerikanskeidretter.no.