Veileder fotballhaller

Denne enkle veilederen, utarbeidet av Norges Fotballforbund (NFF), har som mål å gi utbyggere, anleggseiere, planleggere og andre en innføring i krav til aktivitetsarealet og tilliggende rom i en fotballhall. Se ellers henvisninger til andre dokumenter på side tre i denne veilederen.

Fotballhall har fram til 2016 vært delt i to typer;

  • Storhall med 11-er bane størrelse eller
  • tradisjonell 7-er bane med spilleflate 40 x 60/64 meter (sistnevnte stort sett som en treningshall).
     

Disse har vært definert i Kulturdepartementets "Målboka" med banestørrelser og sikkerhetssoner, samt krav til høyder. Det er disse hallene som fram til og med 2016 var berettiget for tilskudd av spillemidlene.

Nye banestørrelser vedtatt av NFF i januar 2016, med mindre 7-er baner og innføring av 9-er fotball, har gjort at Kulturdepartementet har godkjent at det kan bygges og gis spillemiddeltilskudd til haller med størrelse ny 7-er, eksisterende 7-er, 9-er og 11-er.

Last ned veilederen for å lese mer om fotballhallen.