Dronebilde av FriFot-anlegg
Anleggstype

FriFot-anlegg

FriFot-anlegg er et eget konsept, som består av en kunstgressbane omkranset av en friidrettsbane.

Se også Anleggstype Friidrettsanlegg 

Om FriFot-anlegg

Konseptet FriFot-anlegg er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Friidrettsforbund (NFIF) og Norges Fotballforbund (NFF).

FriFot-anlegg er aktivitetsanlegg bestående av en friidrettsbane med fast dekke med en liten kunstgressbane i midten. Anleggene er tenkt bygget i forbindelse med skoler, og skal kunne benyttes av skolene på dagtid og til både organisert og egenorganisert idrett på ettermiddag- og kveldstid.

Det er utarbeidet en egen veileder for FriFotanlegg: FriFot - skolens idrettsplass

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund organiserer friidrett i Norge. I deres strategidokument for 2021–2025, omhandler mål 1.4 anlegg:

Flere anlegg tilpasset lokale forhold og behov

Utdrag fra Norges Friidrettsforbund: Strategisk Plan 2021–2025:

"Gode fasiliteter og rammer er et premiss for aktivitet. Det er derfor svært viktig at det prioriteres anlegg som henholdsvis dekker lokale, regionale eller nasjonale behov.

Både utbygging og vedlikehold av friidrettsanlegg krever ressurser og kompetanse. Norsk Friidrett skal jobbe for at dette blir ivaretatt.

(...)

Selv om det er viktig med god dekning av fullverdige anlegg der konkurranser og mesterskap kan avholdes, er det lokale behovet mange steder først og fremst enklere fasiliteter som skaper lek, aktivitet og rekruttering blant barn og unge. Friplassen og Frifot er konsepter som legger til rette for dette. Norsk Friidrett ønsker flere slike anlegg, slik at den lokale aktiviteten kan øke til en lavere pris.​​​"

Norges Fotballforbund

Fotball i Norge organiseres av Norges Fotballforbund. De har flere anleggskonsulenter som du kan ta kontakt med dersom du ønsker informasjon eller veiledning om fotballanlegg.

Anleggsutvikling

Utdrag fra NFFs strategiplan 2020–2025:

Hovedmål: 

"NFF vil ta en aktiv rolle i utviklingen av fotballanlegg, ved å arbeide for gode finansieringsmodeller og bærekraftige kunstgressbaner.

Fotballen opplever en miljøutfordring ved dagens kunstgressanlegg. Nasjonalt og internasjonalt diskuteres det om kunstgress tilfredsstiller dagens og fremtidens miljøkrav. NFF vil sammen med offentlige myndigheter, europeiske fotballorganisasjoner og entreprenører søke å finne gode og bærekraftige kunstgressløsninger.

For toppfotballen er det viktig å avklare i hvilken grad spill på kunstgress kontra naturgress er en utfordring i et internasjonalt konkurransebilde."

Prioriterte oppgaver:

  • Være ledende i arbeidet med å legge til rette for miljøvennlige, bærekraftige kunstgressanlegg.
  • Fortsette anleggsutbyggingen med vekt på kunstgressbaner for barn og unge.
  • Etablere god dialog med myndigheter og forskningsinstitusjoner om anleggsutvikling.
  • Tilrettelegge for gode, permanente treningsforhold på naturgress før landskamper – og utrede muligheter for et større trenings-/kampanlegg for alle våre landslag.
  • Være aktiv i arbeidet med finansieringsmodellene for anleggsutvikling i norsk idrett.

Resultatmål:

  • Vekst i antall fotballanlegg med 3 % ved utgangen av 2023: 1 250 11-er-baner, 790 7-er-baner, 175 haller og 3 325 nærmiljøanlegg.
  • Alle fotballanlegg skal ha på plass miljøforebyggende tiltak for å forhindre gummigranulat på avveie.
  • I løpet av strategiperioden skal det foreligge flere miljøvennlige alternativer til dagens kunstgressanlegg.