Forside Støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg

Støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg

Veilederen er utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Kultur- og kirkedepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Statens forurensningstilsyn, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Helsedirektoratet har foretatt revisjon av veilederen i samarbeid med nevnte fagmyndigheter. Veilederen ble revidert i 2009.

Innhold

  • Skjematisk fremstilling av aktører
  • Generelt om helseeffekter av støy
  • Hva er det som kan skape konflikter og støyplage?
  • Støyvurderinger og tiltak
  • Anbefalte støygrenser
  • Metode for måling og beregning av støy fra ballbinger
  • Myndigheter og regelverk