Logo Universitet for Miljø- og Biovitenskap

Utendørs aktivitetsområder for dansing

Bacheloroppgave fra Universitetet for miljø-og biovitenskap 2012

Oppgaven omfatter informasjon om breakedansedekker både for innendørs og utendørs bruk. Erfaringene og drøftingen er basert på fire ulike breakdanseanlegg hentet fra Norge og Ukraina.

Sammendrag

Breakdansutøvere legger først og fremst vekt på dekket når de velger seg danseområder utendørs. Denne oppgaven har med spørreundersøkelse, analyser og utprøving av eksempler på dekktyper som bakgrunn kommet med forslag for krav til dekker for breakdans utendørs. Dekketypene som er brukt som eksempler er:

  • Plasstøpt betong,
  • Epoksy malt på asfalt
  • Forskalingsplater av tre og
  • Polert naturstein

Tre er utøvernes foretrukne materiale, og siden tre også er det materialet som gir færrest helseskader på grunn av gode sviktegenskaper, anbefales det at bruk av tredekker vurderes når aktivitetsområder for dans planlegges. Men siden tre er et kritisk materiale med hensyn til holdbarhet i uteklima, er dette en utfordring som må bli gjenstand for videre vurderinger og utprøvinger. Bruk av produktet Accoya kan være interessant å prøve ut.