Kommunevåpen Fredrikstad kommune

Pilotprosjekt: Kartlegging av ferdselshindringer i strandsonen

Rapport fra Fredrikstad kommune (2022)

Fredrikstad kommune ønsker en tilgjengelig strandsone hvor alle kan ferdes, men mange enkeltinngrep i strandsonen har over tid redusert tilgjengeligheten og ferdselsmulighetene. Kommunen valgte derfor i 2022 å igangsette et pilotprosjekt hvor de kartla ferdselshindringer i strandsonen.

Pilotprosjektets formål

  1. Få oversikt over omfanget av ferdselshindringer i strandsonen.
  2. Finne en god kartleggingsmetodikk, som kan fungere i hele kommunen.
  3. Skape bevissthet hos hytteeiere og turgåere om hvor det er lov og ikke lov til å ferdes i strandsonen, og hva det er lov til å utplassere rundt hyttene. 

Pilotprosjektets resultat

Oppsummert var strandsonen i Fredrikstad kommune fra Saltnes til Elingårdskilen i varierende grad tilgjengelig for allmennheten. Det ble registrert totalt 152 ferdselshindringer på den 31,6 km lange strekningen. Skjæløy fremstår som det mest privatiserte området, hvor det var vanskeligst å ferdes. Også på Engelsvikøya ble det gjort svært mange registreringer som svekket ferdselsmulighetene. I tillegg ble det avslørt at flere delområder hadde en topografi som gjorde dem vanskelige å ferdes i.

Det er viktig å understreke at ikke alle de 152 ferdselshindringene som ble registrert var ulovlige. 

Videre arbeid

I 2023 skal strekningen mellom Elingårdskilen til Skivikbukta (ved kommunegrensen til Sarpsborg) kartlegges. Representanter fra kommunen skal ta seg frem langs kysten for å undersøke om det er satt opp ulovlige ferdselshindringer, da særlig i områdene hvor det står hytter. 

Parallelt med denne kartleggingen har publikum mulighet til å melde inn mulige ulovligheter i Fredrikstad kommunes registreringsløsning for ferdselshindre. Kommunen ønsker tips om slike ferdselshindringer i 100-metersbeltet i hele kommunen. 

Les mer

Rapporten i sin helhet er ligger vedlagt i "Last ned"-boksen til høyre på siden. Mer om rapporten kan du lese på Fredrikstad kommune sine nettsider (fredrikstad.kommune.no)