Logo NTNU

Brannenergi i flerbrukshaller

Artikkel fra Byggeindustrien 2019

For å styrke det statistiske underlaget for brannprosjektering har det gjennom to masteroppgaver de siste årene blitt kartlagt brannenergi i ti flerbrukshaller i Oslo-området og ti i Trondheim-området. Resultatet viser generelt noe lavere dimensjonerende brannenergi i Oslo-området enn i Trondheim-området. Forskjellene skyldes i stor grad høyere trebruk i Trondheimshallene.

Utdrag fra artikkelen

De siste årene er det blitt bygget mange idrettshaller i form av flerbrukshaller i Norge. Brannenergien i slike haller har ofte vist seg å være dårlig dokumentert i branndokumentasjonen, og gjerne kun antatt å ligge innenfor intervallkategorien 50-400 MJ/kvm gitt i regelverket, hvor arealet er relatert til innvendig omhyllingsflate av branncellen. Det finnes også tilfeller der brannenergien er antatt å ligge under 50 MJ/kvm.

Basert på to masteroppgaver ved NTNU

Artikkelen baserer seg på to masteroppgaver som har blitt skrevet ved NTNU:

 

Artikkelen ble publisert i Byggeindustrien nr. 15 - 2019.