Forside Sikkerhet ved store arrangementer

Sikkerhet ved store arrangementer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for sikkerhet ved store arrangementer. Veilederen skal være et verktøy til nytte for både arrangører og myndigheter.

Innhold

 • Betydningen av god planlegging
 • Risikovurdering og sikkerhetsplanlegging
 • Regelverk og arrangørens plikter
 • Organisering av sikkerhetsfunksjon
 • Å jobbe med frivillige
 • Valg av utforming av arrangementsområde
 • Infrastruktur
 • Scenen
 • Innganger og utganger
 • Overnatting
 • Tilleggsaktiviteter
 • Sanitær, hygiene og avfallshåndtering
 • Midlertidige konstruksjoner
 • Lyd og spesialeffekter
 • Tilgjengelighet og universell utforming
 • Publikum
 • Artister
 • Massemedier
 • Sikkerhetsarbeidet under pågående arrangementer
 • Beredskap for alvorlige hendelser