Skjermbilde fra video på YouTube laget av Per Eide Studio AS og HelloNeo

Ulstein Arena vant Statens pris for byggkvalitet 2018

Ulstein Arena består av idrettshall, klatrehall, svømmehall og bibliotek. Anlegget er brukt til å utvikle tettstedet Ulsteinvik. Idrettsanlegget og biblioteket skaper mye liv, med aktivitet store deler av døgnet, gjennom hele året. De mange funksjonene i bygget sikrer et stort spekter av brukergrupper i alle aldre. Anlegget sto ferdig i 2017, og i år mottok det Statens pris for byggkvalitet.

Artikkelen er mer enn 3 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidater til prisen skal ha:

  • fremragende byggkvaliteter
  • være et resultat av gode og innovative byggeprosesser.

Juryens motivering

I juryens begrunnelse for hvorfor Ulstein arena mottar prisen i 2018 står det blant annet:

Ulstein Arena er et forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt. Med gode byggeprosesser har byggherre, prosjekterende og utførende sammen skapt et godt, bærekraftig og stedstilpasset anlegg. Samlokalisering av flere offentlige funksjoner er arealeffektivt og gir samtidig nye møteplasser for lokalsamfunnet, både inne og ute. Den fremragende fortettingen gir god stedsutvikling og løfter hele nærområdet. Ulsteinvik har fått et anlegg som innbyggerne kan være stolte av og ha eierskap til.

Ulstein Arena er resultat av planmessig arbeid med sentrumsutvikling i et typisk norsk tettsted. Anlegget har fått en sentral lokalisering som styrker sentrum og reduserer transportbehovet. Det er blitt en møteplass som henvender seg til innbyggerne, uavhengig av alder og bakgrunn. Samlokalisering av funksjoner i anlegget gjør det mulig med flerbruk av arealer, noe som gir både investerings- og driftsmessige gevinster.​

​Les hele begrunnelsen her: Ulstein Arena, Ulsteinvik (Direktoratet for byggkvalitet, 2018)

For å se flere bilder av anlegget, gå til arkitektkontorets hjemmeside: Ulstein Arena (Lund+Slaatto Arkitekter) og Ulstein Arena sine nettsider.

Se video fra byggeprosessen under. Filmen er produsert av Per Eide Studio AS og HelloNeo for Ulstein arena og Ulstein kommune.