Logo NTNU

Optimalisering av energi- og inneklimasystemer i svømmeanlegg

Ph.D.-avhandling fra 2023

Avhandlingen omhandler optimalisering av energieffektivitet i svømmeanlegg. Resultatene fra doktorgradsavhandlingen kan bidra til mer bærekraftige og energieffektive svømmeanlegg både i eksisterende og i nye bygg. 

Sammendrag

Sammendraget er hentet fra avhandlingen, men har noen få mindre redaksjonelle endringer.

Bakgrunn

Avhandlingen tar for seg temaet økt energieffektivitet i bygninger. Svømmeanlegg, en bygningstype designet for å forbedre folkehelsen og velvære, er dokumentert i litteraturen å ha et betydelig potensial for å redusere energiforbruket. Med tanke på bygningstypen som en kompleks bygningskategori, med alle deres iboende tilknyttede variabler og prosesser, er det viktig å fokusere på både prosjekterings- og driftsfasen.

Målsetninger med prosjektet

Målsetningene for prosjektet har vært følgende:

  1. Identifisere kunnskapshull i forskningsfeltet på energi og innendørsklima i svømmeanlegg
  2. Øke muligheten for optimalisert drift og undersøke driftsverktøy for sporing av sanntids energiforbruk for svømmeanlegg
  3. Forbedre designfasen, og gjennom dette senke terskelen for å bruke bygningssimulering i planleggingsfasen. 

Driftsverktøy og energiprediksjonsmodell

Funnene fra prosjektet foreslår et kontinuerlig vurderingssystem, som et driftsverktøy. Dette kan forhindre kostbare driftsfeil ved raskt å avsløre hendelser og gjøre operasjonspersonalet oppmerksomme. I sammenheng med energibruk ble det utviklet en energiprediksjonsmodell i dette arbeidet som representerer grunnlinjen for energibruken i et svømmeanlegg. Grunnlinjen representerte forventet energibruk for den valgte tidsperioden. Modellen ble funnet å være et kraftig verktøy for kontinuerlig overvåking av energiytelsen til anlegget. Ved å bruke denne modellen kan en operatør raskt avdekke mulige driftsforstyrrelser/uregelmessigheter. Energiprediksjonsmodellen produsert i dette arbeidet kan enkelt distribueres enten i et regneark eller i rapporteringssystemet for bygningsautomatisering. Den gjelder derfor for eksisterende og nye bygninger som er utstyrt med termiske og elektriske energimålere.

Simuleringsverktøy i planleggingsfasen

Når det gjelder designfasen, tok denne forskningen opp paradokset i bygningens kompleksitet. Mens komplekse bygninger som svømmeanlegg bør analyseres med dynamiske simuleringsverktøy i planleggingsfasen, gjøres dette sjelden på grunn av den krevende og tidkrevende oppgaven med å modellere slike komplekse systemer og fenomener. Derfor ble det utviklet en forenklet modell for simuleringsbasert design av svømmeanlegg og sammenlignet med en validert detaljert modell av et svømmebasseng luftbehandlingsaggregat (AHU), som er den mest komplekse enheten i et svømmeanlegg. Den forenklede modellen tilfredsstillende resultater sammenlignet med den mer om detaljerte modellen, til tross for forenklingstiltak.

Mer bærekraftige svømmeanlegg

Avslutningsvis kan resultatene av dette PhD-prosjektet bidra til mer bærekraftige svømmeanlegg i eksisterende og nye bygg.

Les mer

Avhandlingen kan lastes ned fra NTNU Open ved å klikke på "last ned eksternt"-boksen til høyre.