Logoen til Svømmehallkompetanse

Svømmehallkompetanse 2024

Årets tema: Bærekraftige svømmehaller

Flere norske kommuner står overfor et økende press på sine kommunale svømmehaller. Dette, sammen med strengere krav til svømmeferdigheter i grunnskolen, understreker det prekære behovet for nye haller. En del av løsningen er bærekraftige svømmehaller, noe som også er tematikken når NITO inviterer til konferanse.

Nok en gang er det tid for Svømmehallkompetanse, en konferanse utviklet i samarbeid mellom NITO, Tekna, Norske arkitekters landsforbund (NAL) og tidsskriftet Badeteknisk Forum. Årets konferanse er satt til 16 – 17. april i Oslo (Moxy Hotels), og har et innholdsrikt program.

Arrangementet er en tverrfaglig konferanse for å utveksle erfaringer, kompetanse og nyvinninger, samt diskutere finansiering, kostnadseffektivitet, arealeffektiv planlegging og materialbruk. I år er hovedtemaet bærekraft, og i den sammenheng kommer konferansen til å ta opp problemstillinger vedrørende:

  • Finansiering
  • Status tilstand
  • Bærekraft/ombruk
  • Prosjektering
  • Robuste svømmehaller
  • CO₂ regnskap
  • VVS-anlegg
  • Energibruk
  • Kunstig intelligens

Konferansen har en målsetting om å formidle kunnskap om valg av løsninger og prosjektering, både for rehabiliterte og framtidige bade- og svømmeanlegg.

Befaring

Det legges opp til en forutgående studietur til en rekke spennende bade- og svømmeanlegg 15. mars. Mer info om dette finnes på NITOs informasjonsside. 

Mer informasjon og påmelding

Mer informasjon om kurshelgen, samt befaringen, kan du finne på NITO sine nettsider, eller ved å følge lenken under. Merk at konferansen har påmeldingsfrist 1. mars!

NITO.no–Informasjon om svømmehallkompetanse 2024