Badebasseng med stupetårn

Veileder for prosjektering og bygging av flislagte betongbassenger

Prosjekterings- og utførelsesveileder fra Norsk Byggkeramikkforening

Prosjektering og bygging av svømmeanlegg krever både kunnskap og erfaring. Norsk Byggkeramikkforening som er forskning- og kompetansesenteret til material-leverandørene har erfart at det er behov for mer utfyllende informasjon på tvers av fagdisiplinene.  Den nye veilederen "Flislagte svømmebasseng: En prosjektering og utførelsesveiledning for flislagte flater" fra 2020 dekker dette behovet.

Veilederen er laget med mål om å formidle kunnskap og erfaringer rundt det å planlegge, bygge og drifte flislagte svømmebasseng. Den er delt opp i kapitler med ulike fagområder som prosjekteringsmetoder, betongstøping, membran- og flisteknikker, vannbehandling, materialvalg og kvalitetskontrollsystemer. Veilederen skal gjøre det enklere å få oversikt over hvor  informasjon finnes og hvordan benytte erfaringsbasert spesialkompetanse i prosessen.

Veilederen er skrevet av seniorforsker Arne Nesje, SINTEF, på oppdrag fra Norsk Byggkeramikkforening. Det gjelder også en nyrevidert veileder om hvordan lage gode prosjekteringsbeskrivelser basert på Norsk Standard 3420. Foreningen har gitt tillatelse at disse veilederene kan publiseres på denne siden, og kan fritt lastes ned på NBKFs hjemmeside.