ROS Arena, Foto: Ivar D. Jørgensen
ROS Arena, Foto. Ivar D. Jørgensen

Slik fikk håndballgruppa i ROS IL ny hall

Håndballgruppa i ROS IL jobbet godt med rekruttering av nye spillere. Dette resulterte i en rask vekst og et behov for en større hall. Ønsket om å utvide hallen fikk ledelsen til å kontakte kommunen. Kommunen lurte på om ikke ROS IL kunne bygge hallen selv. De ville gjerne diskutere saken når konseptet var klart, og har stilt opp med blant annet kommunal selvskyldnerkausjon for lånet. Klubbledelsen er fornøyd med kommunens deltagelse i prosessen.

Nyheten er hentet fra handball.no. Tekst: Kirsten Birkeland. Bilder: Ivar D. Jørgensen

ROS Arena er et eksempel på godt lokalt samarbeid mellom kommunen og idrettslaget. Hallen i Røyken og Spikkestad sto ferdig i 2012, og frem til nå har alle driftsårene vært gode. I tillegg har medlemstallet i håndballklubben økt. Tilflyttingen til området er stort, og nå jobbes det med utvidelse av hallen.

Det hele startet med at håndballgruppa jobbet godt med rekruttering av nye spillere og vokste raskt. Ledelsen tok kontakt med kommunen med tanke på å få utvidet hallkapasiteten og fikk til svar om de ikke kunne bygge en hall selv. Kommunen ville gjerne diskutere saken når konseptet var klart.

Løsningen var å se flere behov samtidig; ungdomsskolen trengte flere undervisningsrom og muligheter til gym, og håndballgruppa trengte flere hallflater. Løsningen ble et forslag med klasserom i andre etasje og to håndballbaner med sitteplass til 800 personer i den første etasjen. Banen nærmest tribunene ble håndballbanen, mens den andre ble utstyrt for turn med bl.a. nedsenkede trampoliner og skumplastgrop.

Røyken Kommune skrev leiekontrakt med idrettslaget og leier klasserom og hallflater på dagtid. Klubben skaffet selv finansieringen og Røyken kommune stilte kommunal selvskyldnerkausjon for lånet slik at betingelsene ble optimale.

Klubbledelsen påpeker viktigheten av Røyken kommunes innstilling i denne saken:- De har vært utelukkende positive og proaktive i prosessen. Det har vært enstemmige vedtak i søknadsprosessen om garanti. Uten en slik holdning kunne ikke prosjektet blitt gjennomført. Både politikere og administrasjon har vært positive, sier styremedlem i ROS Arena, Ivar Jørgensen, og legger til:- Det går an å tenke litt utenfor tradisjonelle baner, og vi har erfart at det er enklere å diskutere med kommunen så lenge man ikke trenger store investeringer. Kommunale garantier belaster nemlig ikke økonomien, og i særdeleshet ikke så lenge kommunen leier og de «samme pengene» går til betjening av lån, avslutter han.

Du kan lese mer om ROS Arena og se flere bilder på ROS Arena sin facebookside.