Illustrasjon

Multifunksjonelle kunstgressbaner

Hvordan har de gjort det i København?

Kunstgressflater for idrett og annen fysisk aktivitet er godt etablert både i Norge og internasjonalt. Mange av kunstgressbanene i Norge er tilrettelagt primært for fotball, men det er mange andre idretter og aktiviteter som også kan bruke kunstgressbaner.

Ulike brukere har ulike krav og behov, så det er viktig å tenke gjennom hvilke brukere banen skal passe for. For eksempel blir kunstgressflater tilknyttet skoler brukt til egenorganisert aktivitet i skolens friminutter og fysisk aktivitet/kroppsøving i skolens regi. Spesielt i byene er det en utvikling i retning av at flere ulike ballidretter etterspør aktivitetsflater, gjerne med utgangspunkt i et vidt spekter av krav som er basert på elitenivå i respektive idretter. En interessant analyse gjort av DIF i Danmark viser utviklingstrekk og mulige strategier for hvordan kunstgressbaner kan gjøres multifunksjonelle.

Vedlagt ligger en presentasjon fra webinaret "Sammen om fremtidens Københavnerbane". Denne presentasjonen ble fremført av Casper Lindemann, Danmarks idrætsforbund. Webinaret ble arrangert av København kommune.

godeidrettsanlegg.no har fått tillatelse å dele denne presentasjonsfilen på våre nettsider.