Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 51 - 2022

Turnapparater til glede for store og små!

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget midler til turnapparater til et stort antall klubber. Det kan du lese mer om i årets siste anleggsnytt.

7,8 millioner til apparatpakker

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 7,8 millioner til apparatpakker til hele 32 turnforeninger/-klubber rundt om i landet. Det var mange lykkelige fjes å se da gaven ble pakket ut, skal vi tro Morten Karolius, leder av turnavdelingen i Finnsens IL. 

Mer info om bevilgningen, samt innholdet i apparatpakken, kan leses på Gymnastikk- og turnforbundets egne nettsider: 

Apparatpakker i førjulsgave! - gymogturn.no (publisert 20.12.2022)

Dette var årets siste anleggsnytt! Vi håper at 2023 blir et like godt år for bygging og drift av norske idrettsanlegg! Flere anleggsnyheter kommer på nyåret.