Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 1 - 2023

Nyheter fra Norges Bilsportfobund, Norges idrettsforbund og Norges Orienteringsforbund

I ukens anleggsnytt kan du lese om hvilke isbaner som er godkjent for 2022 - 2023, bilsportforbundets nye ressursgruppe for baneutforming og tilskudd til sprint- og skolegårdskart. I tillegg kan du lese om at strømstøtten til idrettslagene økes, samtidig som det bevilges penger til idrettslags økte gassutgifter.

Godkjente isbaner for sesongen 2022-2023

Bilsportforbundet står i den posisjon at de kan benytte islagte vann som anlegg om vinteren. Det er imidlertid ikke bare å kjøre ut på hvilket som helst islagte vann: Isbanene må godkjennes. Nå har Bilsporforbundet kunngjort hvilke isbaner som er godkjente for sesongen 2022-2023. Hvilke isbaner som er godkjent kan du lese på bilsportforbundets hjemmeside: 

Godkjente isbaner 2022-2023 - bilsport.no (publisert 01.03.2023)

Ressursgruppe for utforming av bilsportbaner

Norges Bilsportforbund sin Bane- og sikkerhetsseksjon har utnevnt en ressursgruppe for baneutforming. Ressursgruppa skal bistå klubber ved utforming av nye baner, samt ved endring eller forbedring av eksisterende baner. Gruppen består av erfarne medlemmer som skal bidra til at banene blir attraktive for både sjåfører og tilskuere. Mer informasjon om ressursgruppa finnes på Bilsportforbundets hjemmeside: 

Ressurs-gruppe for å hjelpe klubber med utforming av baner - bilsport.no (publisert 28.12.2022)

Tilskudd til sprint- og skolegårdskart

Som en del av orienteringsforbundets skole- og rekrutteringsprosjekt, kan du nå søke om tilskudd til sprint- og skolegårdskart. Tilskuddet omfatter både tegning av nye kart og oppdatering av eksisterende kart. Søknadsfristen er 1. februar 2023, og tilskuddet muliggjøres som følge av støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Mer informasjon om tilskuddet finnes på orienteringsforbundets hjemmeside: 

Få tilskudd til sprint- og skolegårdskart! - orientering.no (publisert 23.12.2022)

Økt strøm- og gasstøtte

Regjeringen og stortingsflertallet har valgt å øke strømstøtten for idrettslag fra 80 % til 90 % av kostnadene over terskelverdien på 70 øre/kWt. Dette gjelder perioden januar-mars 2023. I tillegg har stortinget bevilget 15 millioner kroner til idrettslag som har hatt betydelig høyere gassutgifter i 2022 sammenlignet med 2021. Les mer om både strømstøtten og gasstøtten på Norges idrettsforbunds hjemmeside: 

Økt strømstøtte til idrettslagene for perioden januar-mars 2023 - idrettsforbundet.no (publisert 21.12.2022)

15 millioner kroner i støtte til idrettslag for høye gassutgifter i 2022 - idrettsforbundet.no (publisert 21.12.2022)