Inngangspartier til de to FYSAK anleggene i Bergen
Blå aktivitetsflate i åpent rom
Barn som hopper på trampoline
Parkourrom
Skatehall med ulike nivåer på gulv
Gule rails
Dansesal
Parkourstang klatreanlegg i bakgrunnen
Hopperom
Skatehall

Fysak Bergen

To aktivitetshus for egenorganisert fysisk aktivitet

I Bergen tilrettelegges det for egenorganisert aktivitet for unge som vil være i aktivitet utenfor den organiserte idretten sine rammer. Hos Fysak vil du oppleve et lavterskeltilbud hvor du fritt kan utfolde deg, både fysisk, psykisk og sosialt gjennom et romslig og varmt miljø. Anlegget er anbefalt av Tverga - ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge.

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet har vært å skape et aktivitetstilbud for ungdommer som baserer seg på egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, da dette var en mangelvare i byen. Aktivitetshusene Melkeplassen og Slettebakken er skapt med et ønske om å utvikle unge idrettsmiljøer, samt invitere til møteplasser for ungdommer. Her kan ungdommen utfolde seg fritt, uten betingelsene den organiserte idretten fastsetter. Det er aktivitetsavdelingen i etat for idrett hos Bergen kommune står bak tilbudet Fysak Bergen. 

Fra Bergen byleksikon: "Fysak-prosjektet kom i stand etter en idékonkurranse i 2002 der Bergen med sitt utkast til et anlegg for uorganisert ungdom ble kåret av Kultur- og kirkedepartementet til en av vinnerne".

Anlegget

I Bergen finner du to Fysakanlegg; Slettebakken og Melkeplassen.

Fysak Slettebakken

Det første Fysakanlegget ligger på Slettebakken og stod ferdig i 2007, med åpning 1. oktober samme år. Anlegget ligger i Vilhelm Bjerknesvei 42 i Bergen, ca. ett kvarter med bybanen fra Bergen sentrum.

Slettebakken er innholdsrikt anlegg på 2 250 kvm, med plass og utstyr for en lang rekke idretter. Det er verdt å løfte fram at du her finner en av Norges aller største innendørs skateparker, på hele 1 250 kvm. Parken er svært allsidig utformet, og brukes til skating, BMX og rulleskøyter. Du kan også prøve deg på et rikt utvalg av street-elementer, mini-ramper, hopp og bowl. I tillegg rommer Fysak Slettebakken blant annet:

 • 80 kvm dansesal med speil og musikkanlegg
 • Enkel klatrevegg til buldring eller klatring med sikring
 • 260 kvm hopperom
 • 100 kvm turngulv
 • 280 kvm aktivitetssal
 • Beachvolleyballbaner
 • Basketbane
 • Pump- og dirt track
 • Utlån av utstyr til klatring, skate, basket og volleyball.

Video av Fysak Slettebakken

Video av Fysak Slettebakken. Skatere: Sebastian Rafen, Jon K Skiple, Gabriel Engelke, Daniel Iversen, Robin Asserson, Remi Grimen Meyer, Kim Rayner Stensland, Martin Mentzoni, Adem Kollen.

Fysak Melkeplassen

Fysak Melkeplassen ligger i Øvre Fyllingsveien 35, og åpnet i mars 2019. Liker du parkour? Ja, da er det bare å ta turen. Her finner du nemlig landets største parkourrom, kledd i tre. Hos Fysak Melkeplassen finner du også:

 • Mindre buldrevegg
 • Bordtennisbord
 • Dansesal med speil og musikkanlegg
 • Et rikt akrobatrom (med blant annet turngulv, hoppemadrass, tumbling med tjukkas i enden, slakkline, balansekuler,monkey bars, dips- og chinsstativ)
 • Skatepark med streetelementer
 • BUA utlånssentral 

Begge anleggene tilbyr ulike kurs og arrangement, eksempelvis skatecamp, BMX-camp, parkourkurs, NM i tricking, NM i skate, dansekurs, selvforsvarskurs, filmpremierer og mye mer! Fysak Bergen tilbyr en rekke aktiviteter som skate, BMX, inline, sparkesykkel, bordtennis, badmindton, parkour, cheerleading, teakwondo, ariel silks, reball, jentekveld, jentegrupper, street basket, pump track – for å nevne noe.

På formiddagstid mandag-fredag kan skoleklasser, barnehager eller andre benytte seg av anleggene. Dette avtales direkte med anleggene for å koordinere bruken.

Hvordan skape aktivitet

Noe av det beste med Fysakhusene er at mange barn og unge som ikke har funnet seg til rette i de organiserte miljøene, har funnet seg godt til rette her, og bruker husene som sin sosiale arena. Her henger barn og unge gjennom store deler av dagen, helt i tråd med visjonen for anlegget.

Velg anleggets driftsform tidlig

Ettersom anlegget er ment å gi et så bredt tilbud som mulig, er det viktig å avklare anleggets driftsform tidlig i prosessen. Det har opplevdes mer krevende å drifte et anlegg åpent for alle slags tilbud, sammenlignet med det å gi et avgrenset tilbud organisert av et idrettslag. Det at det ikke er trenere og lagledere til stede i hallen gjør at deler av driftsoppgavene må løses av de som selv skal bruke anlegget. Det kan være krevende med et så vidt spekter av brukere som det er i disse anleggene.

Det er også viktig å ha en god plan for oppfølging av barn og unge med utfordringer, da denne gruppen er en viktig bruker av slike anlegg. Det har blitt erfart at det er svært nyttig å ha god kompetanse på miljø- og ungdomsarbeid i tillegg til personell med kompetanse om drift av aktivitet- og idrettsdelen.

Økonomi og finansiering

Byggekostnad var ca. 34 millioner kroner for Fysak Slettebakken. Bergen kommune stod for mesteparten av kostnadene, mens Kulturdepartementet dekket 12,5 millioner kr.

Fysak Melkeplassen, som åpnet i mars 2019, kostet ca. 49 millioner kroner.

Anleggene er gratis å bruke, og kan leies til eksempelvis bursdagsfeiringer. Da faktureres et lite leiebeløp.

Drift

Driften av anleggene er kommunal, og ligger under Etat for Idrett i Bergen kommune.

De ansatte på Fysak-byggene har ansvaret for alle typer driftsoppgaver, som renhold, vedlikehold, oppfølging og utvikling av aktivitetstilbudene og miljøarbeidet. Særlig utvikling av et godt aktivitetstilbud står for en betydelig del av driften, og er tidkrevende.

Alle ansatte jobber turnus, med to skift i ukedagene og ett skift lørdag og søndag. Kompetansen blant de ansatte kommer blant annet fra idrettsfag, folkehelse, kunst, og barn og ungdomsarbeid, samt idrettsanleggsfag. Noen av stillingene er deltid, og det rekrutteres godt blant studenter innen ulike høyskolefag.

Nøkkelpunkter

Fysak Bergen er et åpne og inkluderende anlegg med hovedfokus på egenorganisert aktivitet for alle barn og unge i byen. Tilrettelegging og fokus er planlagt med tanke på de gruppene/miljøene som ikke ligger innunder de organiserte miljøene i NIF, og aktivitetstilbudet rettes også mot disse. Brukerne er en blanding av både de som ikke finner seg til rette i den organiserte idretten, samtidig som flere brukerne også er med i organisert idrett i andre arenaer.

Anleggene er alltid tilgjengelig for bruk, der alle aktivitetsflatene tilgjengelige gjennom hele åpningstiden. Hos Fysak er treningsflatene altså ikke belagt med treningstid reservert av ulike grupper/idretter, som er vanlig i tradisjonelle anlegg. Det gir variert bruk gjennom hele dagen, samt nye brukere stadig vekk.

Les mer

Artikkelen om dette anlegget baserer seg på informasjon hentet fra nettsiden til Fysak anleggene, samt dialog med Eirik Olsen fra Etat for idrett i Bergen kommune. Ønsker du å lese mer om anleggene anbefaler vi å ta en titt på  lenkene under: