NIPA sin logo

Påmeldingen til NIPA 2024 har åpnet!

29. - 30. august 2024

Nasjonal idrettspolitisk arena (NIPA) inviterer til den årlige konferansen for norsk idrett hvor idrettspolitikk står i fokus!

Hva er NIPA?

Nasjonal idrettspolitisk arena er en årlig møteplass for norsk idrett. Målet med møteplassen er: 

 • Å få politikerne nærmere norsk idrett
 • Kompetanseheving
 • Nettverksbygging
 • Styrket omdømme av norsk idrett
 • Flere unge ledere til norsk idrett
 • Flere utøvere innen idretten
 • Flere samarbeidspartnere for norsk idrett

Om konferansen

Konferansen holdes på Ørland Kultursenter torsdag 29. august og fredag 30. august 2024.

 Konferansen tar for seg følgende tematikk:

 • Samfunnets forventninger til idretten og idrettens egne forventninger til seg selv – hvilken rolle skal idretten ha?
 • Levedyktige finansieringsmodeller for både bredde- og toppidrett
 • Bidrar media til at vi mister tilliten til idretten, eller styrkes den?
 • Internasjonal bærekraftspolitikk og idrettens påvirkningskraft
 • Paraidrettens plass i norsk idrett

Påmelding og les mer: 

Sjekk ut konferansens program og meld deg på via NIPAs nettside, som du også finner i snarveiboksen under.