Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 43 - 2021

Nyheter fra Norges Fekteforbund, Norges Håndballforbund og Norges Skiforbund

Det arrangeres to anleggskonferanser/webinar i november og det har blitt delt ut pris til årets skianlegg - hvilke kan du lese om her!

Anleggskonferanser

Kampidrettsanlegg

Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund, Norges Kickboxing Forbund og Norges Fekteforbund samarbeider om anlegg, og inviterer sine idrettslag til et gratis webinar 11. november kl. 19-20, med følgende program:

  • Kampidrettsanlegg – presentasjon av ulike løsninger og anleggstyper
  • Fra idé til virkelighet
  • Økonomi og finansiering

Les mer på Norges Fekteforbunds nettsider:

Gratis webinar om anlegg - fekting.no (publisert 21.10.2021)

Håndball

Norges Håndballforbund inviterer sammen med sin samarbeidspartner Backe Idrettsbygg til konferanse i Oslo, 17. november. Også dette tilbudet er gratis. På programmet står dette:

  • Takk til dere som utvikler anlegg
  • Telenor Arena - Ny nasjonalarena?
  • Spillemidler til idrettsanlegg - Hva nå?
  • Suksessoppskrifter for etablering av idrettsbygg
  • Idretten skal! Status for NIFs strategi for å få til flere og bedre anlegg

Les mer på Norges Håndballforbunds nettsider:

Invitasjon til anleggskonferanse - handball.no (publisert 21.10.2021)

Vassfjellet Vinterpark og Fageråsbakkene premiert

I forbindelse med Norges Skiforbunds arrangør- og anleggsseminar ble det blant annet delt ut priser til årets anlegg og årets rekrutteringsanlegg. Vassfjellet Vinterpark stakk av med prisen til "Årets rekrutteringsanlegg". Parken ble kjøpt av et idrettslag i 2018 (det var tidligere et kommersielt anlegg), og så langt har rekruttering til alpint, freeski og snowboard økt med mer enn 200 prosent! "Årets Anleggspris" gikk til Nordlands - og Nord-Norges - første helårsanlegg for hopp: Fageråsbakkene. Det var mange gode kandidater til prisen i år, hvilket betyr at det er gode muligheter til aktivitet rundt om i Norge nå!

Les mer på Norges Skiforbunds nettsider:

Prisdryss på Hasle - skiforbundet.no (publisert 25.10.2021)