Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 33 - 2021

Nyheter fra Norges Cricketforbund, Norges Dykkeforbund, Norges Gymnastikk- og Turnforbund, Norges Padleforbund, Norges Squashforbund og Norges Skiforbund

Squashforbundets kompetansehelg utsatt, snølagringswebinar, gapahuk i vann, cricketbanestatus i Oslo, pengegave til ryddeaksjoner i vann og anleggskonferanse for gymnastikk og turn - det skriver særforbundene om på sine nettsider.

Squashforbundet utsetter "Kompetansehelgen" til juni 2022

Kompetansehelgen, som var planlagt til september 2021, utsettes til sommeren 2022. Dette gjør man etter tilbakemeldinger om at man denne høsten ønsker å prioritere trenings- og turneringsaktivitet denne høsten. På programmet stod blant annet anlegg.

Les mer på Norges Squashforbunds nettsider:

Kompetansehelgen utsettes til juni 2022! - squash.no (publisert 05.08.2021)

Snølagring - webinar i regi av Norges Skiforbund og Bad, Park og Idrett 15. september

"Norges Skiforbund og BAD PARK OG IDRETT inviterer deg med på snøwebinar 15. september. Bli med og få mer kunnskap om praktiske utfordringer forbundet med lagring av snø, og inspirasjon fra gode eksempler og nyere forskning" - dette skriver Norges Skiforbund på sine nettsider. På programmet finner du blant annet SIATs Sondre Bergtun Auganæs, som skal holde et foredrag om nyeste forskning på feltet.

Les mer på Bad, Park og Idretts nettsider:

Webinar – Snølagring - badparkidrett.no

Nytt om Ro- og padleled Oslofjorden: En flytende gapahuk

Norges Padleforbund oppdaterer på sine nettsider om status i prosjektet Ro- og padleled Oslofjorden. Blant annet har de laget en sak om en flytende gapahuk, som skal invitere til friluftsliv på vann i Oslo sentrum.

Les mer i nyhetene på forbundets nettsider:

De første to årene - padling.no (publisert 11.08.2021)

Neste gapahuk blir flytende - padling.no (publisert 18.08.2021)

Banestatus for cricket i Oslo

Norges Cricketforbund gir en oppdatering på status for cricketbanene i Oslo: Ekeberg og Rommen. 

Les mer på forbundets nettsider:

Oslo 13. august - banestatus - cricketforbundet.no

Rekordstor gave til Norges Dykkeforbund!

Sparebankstiftelsen DNB har gitt Norges Dykkeforbund en gave på 10 millioner til videreføring av frivillige ryddeaksjoner under vann tom. 2024. Forbundet arrangerer ledermøte 11.-12. september, der man vil fortelle mer om ryddeaksjonene.

Les mer på Norges Dykkeforbunds nettsider:

10 millioner kroner til ryddedugnader! - ndf.no

NGTF arrangerer Anleggs- og lederkonferanse 29.-31. oktober

Norges Gymnastikk- og Turnforbund skal endelig arrangere sin "Anleggs- og lederkonferanse" i Sola. Det blir både felles- og oppdelt program for anlegg og ledelse, og blant foredragene finner man også oss, Gode idrettsanlegg!

Program og mer informasjon ligger på NGTF sine nettsider:

Anleggs -og lederkonferanse - gymogturn.no