Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 24 - 2021

Nyheter fra Norges Rytterforbund, Norges Tennisforbund, Norges Volleyballforbund og Norges Cricketforbund.

I ukas anleggsnytt kan du lese om tilskudd til naturridebaner, tilrettelegging for padeltennis på Oslo Tennisarena, gjenbruk av sand til nytt sandvolleyballanlegg og en oppdatering om cricketbaner.

Tilskudd til naturbane for ridning

Norges Rytterforbund og Agria Dyreforsikring skal dele ut totalt 120 000 kr fordelt på tre rideklubber som vil utvikle naturbaner. Forbundet skriver på sine nettsider at "En naturbane er enkelt og greit et naturområde tilrettelagt for ridning." Du finner mer informasjon om søknadskriteriene på nettsidene til forbundet. De har også lenket til en oppskrift for å lage naturbane. Sjekk det ut!

Søk om støtte til å lage en Agria Naturbane - rytter.no (publisert 02.06.2021)

Aktivitet året rundt på Oslo Tennisarena

Norges Tennisforbund skriver på nyhets-nettsidene sine om Oslo Tennisarena og videre planer for anlegget. Tidligere har driften av hallen delvis blitt finansiert av inntekter fra utleie til eksamensavvikling, men under Koronapandemien uteble denne inntekten og man stilte om. Nå skal man legge tilrette også for padeltennis i hallen.

Les mer på norsktennis.no: 

Ansiktsløft og padel på Oslo Tennisarena - norsktennis.no (publisert 09.06.2021)

Sandvolleyballbane skal gjenbrukes i Sandnes

I Sandnes bygger kommunen nå et sandvolleyballanlegg for å dekke banekapasiteten som faller bort da en privat aktør har valgt å legge ned sitt anlegg. Sanden fra det nedlagte anlegget legges nå ut på det nye anlegget på Austrått. Også utstyret skal gjenbrukes.

Les mer om dette, og planene videre, på forbundets nettsider:

Nytt anlegg i Sandnes - volleyball.no (publisert 11.06.2021)

Cricketforbundets oppdatering om baner

På Norges Cricketforbund sin nettside presenteres banestatus, tilgjengelighet og oppgraderinger på cricketanlegg i Drammen, Oslo og Sandnes kommune.

Les mer om hva som skjer på forbundets nettsider:

Status cricketbaner & nett - cricketforbundet.no (publisert 15.06.2021)